Hur sker en giltig gåva av fast egendom?

2019-10-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
En anhörig fick för några år sedan en fastighet i gåva och är nu lagfaren ägare! Den anhörige är inte arvtagare. Nu har gåvogivaren avlidit. Kan allmänna arvsfonden ogiltigförklara gåvan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i Jordabalkens 4 kap. Det gäller samma formkrav för gåva av fast egendom som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det är relativt högt ställda formella krav som krävs och om dessa inte iakttas är överlåtelsen inte giltigt (4 kap. 1 § tredje stycket JB). I din fråga verkar det som att överlåtelse har skett och gåvomottagaren är både civilrättslig och offentligrättslig ägare (dvs lagfaren ägare).

Enda möjligheten att ogiltigförklara gåvan i det här skedet är att undersöka om formvillkoren i 4 kap. 1 § JB har uppfyllts. Om dessa har bortsetts från så är överlåtelsen ogiltig och fastigheten ska således återgå till dödsboet.

Om du vill gå vidare med ditt ärende och få en mer detaljerad utredning är du varmt välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)