Hur skall ett äktenskapsförord formuleras?

Hej! Jag och min sambo väntar vårt första barn. Vi funderar på att gifta oss borgerligt, för att få fördelarna med äktenskap istället för att skriva testamente/samboavtal inför föräldraskapet. Men funderar över äktenskapsförord. Vi hyr idag bostad och har två gemensamma bilar, men min sambo har ett lån på 300 000 kr som han hade innan vi träffades. Dessutom ärver jag min familjegård som är värd flera miljoner kr inom några år. Självklart vill jag dela allt med min framtida make, men vid en eventuell separation vill jag inte tvingas sälja gården för att lösa ut honom. Hur formulerar vi ett äktenskapsförord, och behöver vi juridisk hjälp med det? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskapsförord är, precis som du skriver, bra att ha om du inte vill att din framtida make skall få del av bl.a. familjegården vid en eventuell skilsmässa.

Regler om hur äktenskapsförord skall utformas finns i Äktenskapsbalkens 7 kapitel. Det hittar du här.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna samt att det har lämnats in till Skatteverket för registrering. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ i 2 och 3 stycket. Det är mycket viktigt att ett äktenskapsförord verkligen registreras hos Skatteverket, om det inte har registrerats så gäller det inte.

Utöver formkraven ovan kan ett äktenskapsförord formuleras på olika sätt. Viktigast är att det tydligt framgår vilken egendom äktenskapsförordet avser och att den egendomen skall vara er enskilda egendom.

Ett äktenskapsförord kan avse viss specifik egendom, som exempelvis din familjegård. En formulering av ett sådant äktenskapsförord skulle kunna se ut såhär:

”Vi, (namn) och (namn), avtalar härmed att familjegården (fastighetsbeteckning) som (namn) kommer att ärva skall vara hennes enskilda egendom. Detsamma gäller all egendom som träder i fastighetens ställe.”

Att all egendom som träder i fastighetens ställe också skall vara enskild kan vara bra att skriva med ifall du inte heller vill att din framtida make, vid en separation, ska få del av de pengar du fått om du sålt gården. Det gäller i så fall även det du köpt för pengarna du fått om du sålt gården.

Ett äktenskapsförord kan också formuleras så att all den egendom som du och din sambo har innan ni gifter er och får under tiden ni är gifta skall vara er enskilda. Då kan ni istället skriva såhär:

”Vi, (namn) och (namn), avtalar härmed att all egendom som var och en av oss hade innan äktenskapet och förvärvar under äktenskapet skall vara förvärvarens enskilda egendom. Detsamma gäller all avkastning.” Med en sådan formulering får du och din sambo behålla all er egendom själva.

Vilken egendom som skall vara enskild och inte enskild kan bara du och din sambo avgöra.

(Vad gäller din sambos lån kan det kanske vara skönt för dig att veta att även om du och din sambo gifter er är det fortfarande din sambo som är ansvarig för lånet. Du behöver alltså inte ta över något ansvar för lånet endast pga. att ni gifter er. Det framgår av Äktenskapsbalkens 1 kap. 3§.)

Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du och din sambo vill ha ytterligare hjälp att utforma just era äktenskapsförord kan ni använda er av Lawlines skräddarsydda avtal till ett fast pris. De hittar ni här.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning