Hur ska vi göra för att stärka den efterlevande maken?

2017-05-29 i Make
FRÅGA
Hej jag är en man som är gift med en annan man sedan flera år. vi undrar, en av oss har sedan tidigare ett barn, samt vi undrar vid ett dödsfall av den som har barn, hur ska vi göra för att stärka den som är barnlös av oss går det att skriva ett testamente så att den barnlösa av oss inte behöver dela med sig halva boet o dess tillgångar sedan så undrar vi om privat pensionsförsäkring ingår i bodelningen dvs, den som lever ska dela den med dödsboet? dvs, ska sonen ta del av pensionsförsäkringar som den överlevande har skaffat sedan tidigare.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken, du hittar dem här och här.

Vad händer om det inte finns något äktenskapsföror och eller testamente?

Vid ena makens bortgång ska det ske en bodelning. I bodelningen ska giftorättsgods ingå, vilken delas lika mellan makarna. Den avlidne makens hälft blir dess kvarlåtenskap, dvs det som ska fördelas mellan arvingarna. Kvarlåtenskapen kommer gå till den avlidnes barn, men denne kan avstå hela eller en del av sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Barnet får då efterarvsrätt, dvs har rätt till en viss del när den efterlevande maken sedan går bort. (se 9 kap 1 §, 10 kap 1 § äktenskapsbalken, 3 kap 1 och 9 §§ ärvdabalken)

Var make kan få behålla sin egendom genom ett äktenskapsförord

För att undvika bodelning kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni gör er respektive egendom enskild. Vid ett dödsfall behåller varje make sin enskilda egendom. Arvsfördelningen blir dock densamma som utan äktenskapsförord, men då ingår inte den barnlöse makens egendom i den avlidnes kvarlåtenskap. (7 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken)

Garantera att maken får ta del av kvarlåtenskapen genom ett testamente

Ni kan även skriva ett testamente där den av er med barn skriver att allt ska gå till den efterlevande maken. Observera dock att barnet alltid har rätt att få sin laglott, vilken i detta fall är halva kvarlåtenskapen. Det krävs dock att barnet påkallar jämkning för att få ut sin laglott om hela kvarlåtenskapen är borttestamenterad. (7 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken)

För att undvika att den barnlöse måste dela med sig av sin egendom vid en bodelning ska ni alltså skriva ett äktenskapsförord och för att garantera att denne make får ta del av kvarlåtenskapen kan ni även skriva ett testamente.

Pensionsförsäkringarna

Den efterlevandes privata pensionsförsäkringar ska inte ingå i bodelningen. (10 kap 3 § äktenskapsbalken)

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord och/eller ett testamente, rekommenderar jag att ni bokar tid hos Lawline Juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?