Hur ska vi göra för att se till att den testamenterade egendomen stannar i familjen?

2017-04-27 i Testamente
FRÅGA
Hej,Min hustru och jag är i 65-årsåldern och inser att det kanske är dags att skriva testamente.Vi har gemensamt två vuxna döttrar. Den ena lever för närvarande ensam, den andra i ett samboförhållande med ett gemensamt barn.Vi vill nu förordna att vår kvarlåtenskap ärvs av döttrarna som enskild egendom .Är det skillnad på enskild egendom med fri förfoganderätt och enskild egendom med äganderätt eller hur skriver man? Vi skulle önska att man inte skulle kunna göra den enskilda egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord vid eventuella giftermål.Om dottern med barnet skulle dö: Kan man hindra att arvet går vidare till sambo/make utan istället helt tillfaller barnet (vårt barnbarn) ?
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken och äktenskapsbalken, ni hittar dem här och här.

Vad innebär enskild egendom?

Att göra egendom till era döttrars enskilda innebär att den egendomen inte kommer att ingå i en framtida bodelning med anledning av skilsmässa eller makes död. Den kan inte heller ingå i bodelning då samboförhållande upphör. (se 7 kap 1 och 2 §§ samt 10 kap 1 § äktenskapsbalken)

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt

Skulle ni skriva att egendomen är enskild med fri förfoganderätt innebär det att egendomen blir deras enskilda och att de får göra vad de vill med den förutom att testamentera bort den. De får alltså tex sälja eller spendera den. Full äganderätt innebär istället att era döttrar får göra vad de vill med egendomen, även testamentera bort den. I båda fallen blir alltså egendomen enskild men det som skiljer är hur era döttrar får förfoga över egendomen. Vad ni ska skriva beror på vad ni vill att de ska få göra med egendomen.

Den enskilda egendomen kan inte omvandlas till giftorättsgods utan ert samtycke

Den egendom ni gör till deras enskilda i ert testamente kommer inte att kunna omvandlas till giftorättsgods. Detta eftersom det är ett förordnande från tredje man, dvs ni föräldrar, och ett sådant förordnande kan inte ändras utan ert godkännande. Avkastning från den enskilda egendomen blir dock giftorättsgods. Ni kan förhindra detta genom att i testamentet skriva att även avkastningen ska vara döttrarnas enskilda egendom. (se 7 kap 2 § 2 st äktenskapsbalken)

Om er dotter går bort

I och med att ni egendomen blir enskild kommer den inte att ingå i en bodelning mellan er dotters sambo/make. Sambos ärver dessutom inte varandra. Skulle de vara gifta tillfaller normalt hela er dotters kvarlåtenskap hennes make om hon dör efter att hon fått arvet från er. För att komma undan detta kan ni be er dotter testamentera bort den egendomen hon får av er till sin dotter. Detta förutsätter dock att ni inte testamenterat bort egendomen till henne med fri förfoganderätt, då kan hon ju inte testamentera bort den i sin tur, samt att hennes make fortfarande totalt har fyra prisbasbelopp efter att er dotter gått bort. (se 3 kap 1 § ärvdabalken)

Ni kan i testamentet skriva in att egendomen tillfaller ert barnbarn i det fall att er dotter går bort före er. Då kommer er egendom att hamna hos hos ert barnbarn istället när ni gått bort.

Hoppas ni har fått någorlunda svar på er fråga! Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni boka tid med en jurist från Lawline Juristbyrå här.

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94634)