Hur ska vi göra för att återstående delen av ett lån ska bli gåva och ses som förskott på arv?

2017-07-29 i Gåva
FRÅGA
Jag har betalat min ena dotters studielån. Jag skulle vilja att detta betraktas som förskott på arv. Fråga 1: Jag antar att jag behöver skriva någon form av gåvobrev, men vad bör det innehålla? Samma dotter behöver nu låna mer pengar. Helst vill jag ju att hon återbetalar hela sitt lån, men om hon inte gör det innan det förfaller (inom 10 år efter det lånet togs?), så skulle jag vilja att den återstående skulden betraktas som förskott på arv. Fråga 2: Kan man formulera ett skuldebrev med denna innebörd, eller måste jag skriva ett gåvobrev först om det skulle bli nödvändigt att efterskänka en del av lånet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Studielånet

Jag tolkar det som att du redan gett ifrån dig pengarna som gick till studielånet, men det hindrar inte att ett gåvobrev upprättas i efterhand. Det finns inget formkrav för gåvobrevet när det gäller pengar men det kan vara bra att gåvobrevet innehåller:

- En klar och tydlig beskrivning av gåvan. I ditt fall den summa pengar du gett till din dotter genom att betala hennes lån.

- Vem som ger gåvan (gåvogivaren = du) och vem som tar emot den (gåvomottagaren = din dotter).

- En överlåtelseförklaring, exempelvis "Givaren överlåter härmed följande som gåva till mottagaren...".

- Eventuella villkor för gåvan. I ditt fall att gåvan ska betraktas som förskott på arv. Eftersom gåvan är till din dotter måste du egentligen inte skriva att pengarna ska vara ett förskott på hennes arv från dig. Detta eftersom man utgår ifrån att gåvor till så kallade bröstarvingar sedan ska avräknas som förskott på arvet. Dock rekommenderar jag starkt att du skriver in detta villkor för att undvika oklarheter i framtiden. (6 kap 1§ ärvdabalken)

- Underskrift av dig och din dotter samt datum och ort då gåvobrevet undertecknades.

- Om ni vill kan ni även låta två personer bevittna gåvobrevet och skriva under. Detta är inget krav men kan vara en fördel ur bevissynpunkt ifall en tvist skulle uppstå.

Observera att om du skriver ett gåvobrev på hela summan du betalat för studielånet kan du inte kräva att hon ska betala tillbaka pengarna. För det fall att du vill att även dessa pengar ska betalas tillbaka och sedan låta återstående delen ses som förskott på arv kan du skriva ett avtal på det sätt som beskrivs här nedan.

Nytt lån

För de pengar hon nu vill låna finns det inte heller något formkrav för avtalet. Jag tänker dock att det skulle kunna innehålla detta:

- Långivare (du) och låntagare (din dotter).

- Summan du lånar ut.

- Eventuell ränta och amortering per månad eller år.

- Övriga villkor för lånet, tex att återstående del ska vara förskott på arv. Skriv in att den del av lånet som inte är betald när skulden förfaller ska ses som en gåva och förskott på arv. Observera att en skuld inte måste förfalla efter 10 år, utan kan fortsätta gälla i ytterligare år om så kallade preskriptionsavbrott sker. (2, 5, 6 och 8 §§ prekriptionslagen)

- Din och din dotters underskrifter samt datum och ort för undertecknande.

- Även här kan du välja om du vill ha vittnes underskrift eller inte.

Sammanfattningsvis...

Om hela beloppet för studielånet ska ses som gåva skriver ni ett vanligt gåvobrev med villkor att det ska ses som förskott på arv. Vill du att alla pengar du gett din dotter ska betalas tillbaka men att det som hon inte hinner betala tillbaka ska ses som gåva och förskott på arv, kan du skriva ett avtal med precis det innehållet.

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Vill du ha hjälp med att upprätta avtal är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (729)
2021-07-31 Kan man ta reda på huruvida någons egendom är enskild gåva eller ej?
2021-07-31 Vem har rätt till en hund som har överlåtits såsom gåva?
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)

Alla besvarade frågor (94565)