Hur ska utgifterna i ett förhållande fördelas?

FRÅGA
Hej! Hur fördelar man räkningarna i gemensamt i förhållande till vad man har för inkomst? Räknas det på grundlönen med eller utan ev. Övertid? Eller finns det någon mall att gå efter? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att ni valt att vända er till Lawline!

Om ni inte är gifta finns inga regler hur ni ska fördela utgifter i förhållandet, det får ni helt bestämma själva.

Är ni gifta blir äktenskapsbalken tillämplig. I 6 kapitlet hittar ni reglerna kring underhåll. I 1 § finns regeln " Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses." Det innebär att ni är skyldiga att hjälpa varandra så att de gemensamma och personliga behoven tillgodoses, om exempelvis enbart den ena har tillgångar har denne en skyldighet att försörja den andre maken. Har båda tillgångar och själva kan tillgodose sina behov finns förutom denna regel ingen reglering hur ni ska sköta era utgifter.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1190)
2021-01-23 Måste man bo tillsammans som gifta?
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (88529)