FrågaARBETSRÄTTRast 07/04/2018

Hur ska rasterna fördelas under en arbetsdag?

Hej! Jag kör serviceresor och har en fråga angående rast. Jag kör 06.30-17.30 med 30 minuters flex-tid till 18.00. Jag undrar hur mycket rast jag har rätt till? Har haft svårt att få ut info men enligt arbetstidslagen så ska man ha 30 minuter efter 5 timmars arbete och på min 11 timmars arbetsdag borde jag vara berättigad 30 min 2 ggr per dag , i mitten och på slutet av dagen. Eller?

Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågan du ställt så tolkar jag som att du undrar hur mycket rast du har rätt till i förhållande till hur mycket du arbetar/dag? Om jag har missförstått din fråga så är du välkommen att skicka in en ny!

Tillämpligt lagrum

Arbetstidslagen.

Vad gäller?

Det är framförallt arbetsgivaren som ska bestämma hur rasterna ska förläggas under dina arbetspass. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till att arbetstagaren inte arbetar i mer än fem timmar i streck. Hur rasterna sedan ser ut (d.v.s. antal raster, hur långa de är och när du ska ha dem) bestäms alltså av din arbetsgivare. Det är hens uppgift att se till att rasterna är tillfredsställande i förhållande till arbetslängden, se 15 § första och tredje stycket arbetstidslagen.

Undantag?

Det finns det! Om du t.ex. omfattas av ett kollektivavtal eller om ditt anställningsavtal anger hur rasterna ska se ut är din arbetsgivare skyldig att följa detta.

Slutsats

Om det inte framgår av ett eventuellt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal hur dina raster ska se ut så har du rätt att ta rast efter fem timmars arbete. Hur denna rasten sedan ser ut bestämmer din arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo