Hur ska överlåtandet av en lös egendom som gåva hanteras?

2021-08-28 i Gåva
FRÅGA
Hej.Personen som avled ägde båt som jag skulle få som gåva, ca 8 metets segelbåt. Eftersom han hann Inte skriva gåvobrevet själv så är det dottern som kommer lämna över till mig.Vilken blankett ska vi fylla i när det gäller gåva (båten) så det blir rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar omständigheterna fråga som att dottern som ärvt segelbåten av sin far ska ge den till dig som gåva. Vidare tolkar jag din fråga som att du vill veta hur överlåtelsen av gåva ska hanteras för att det ska bli bindande och lagligt korrekt. Jag kommer att använda mig av allmänna rättsprinciper och inkomstskattelagen (IL) för att besvara din fråga.

Vad anses som gåva

För att det ska anses vara en gåva måste minst 3 kriterier vara uppfyllda.

Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det ska vara frivilligt.

Nedan kommer jag redogöra för de olika kriterierna.


1. Förmögenhetsöverföring

Med förmögenhetsöverföring menas en överföring av tillgångar. Överlåtelsen av segelbåten till dig skulle innebära att en tillgång (segelbåten) överförs till dig och det första kriteriet är därför uppfyllt.


2. Den som överför förmögenheten ska ha avsikt att göra det som en gåva

Du skriver att personen som avled hade för avsikt att ge dig segelbåten i gåva och jag utgår från att även dottern vill ge dig segelbåten som gåva. Det andra kriteriet är isåfall uppfyllt.


3. Det ska vara frivilligt

Eftersom att inget annat framgår av din text utgår jag från att dottern vill ge bort segelbåten till dig och att det därför är frivilligt.

Gåvobrev

Eftersom att alla kriterier ovan får anses uppfyllda är det frågan om en gåva. Endast om gåvan är fastighet enligt jordabalken finns det ett lagligt krav på gåvobrev. Eftersom att segelbåten är lös egendom finns inget sådant lagkrav på gåvobrev i ditt fall. Ett gåvobrev kan dock vara bra att upprätta för att senare kunna bevisa att du fått båten i gåva om det skulle behövas. Ett gåvobrev borde innehålla åtminstone följande:

Gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer.Parternas address, postnummer och ort.Vad som ges i gåva.Eventuella gåvovillkor.Båda partners signatur, namnförtydligande och ort samt datum för undertecknande.

Gåvobrevet borde dessutom upprättas i två exemplar varav båda parter ska ha en.

Betala skatt

Gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Detta förutsatt att ovanstående gåvokriterier är uppfyllda och därför behöver du inte betala skatt för förvärvandet av båten.

Sammanfattning

Alla gåvokritrerier är uppfyllda och förvärvet av båten ska anses vara ett gåvogivande. Det finns inga formkrav för överlåtelse av gåva gällande lös egendom men för att senare kunna bevisa att båten givits till dig som gåva är det bra att upprätta gåvobrev enligt ovan. Eftersom att gåvor är skattefria i Sverige behöver du inte betala någon skatt på förvärvet av båten.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96515)