Hur ska man skydda egendom ifall ens make går bort före än själv?

Vad är skillnaden mellan äktenskapsförord och enskild egendom? Jag är gift och ägde en fastighet innan giftermålet, jag har ett barn vi har inga gemensamma, min man har flera syskon . Om nu min man skulle gå bort före mig ärver hans syskon hans giftorätt dvs hälften i fastigheten ? Ska vi teckna äktenskapsförord, testamente eller enskild egendom för att inte syskonen ska ärva?

Lawline svarar

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Hur delas egendomen upp?

Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta gör att fastigheten i fråga som huvudregel är giftorättsgods.


Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).


Det som genom bodelningen tillfaller den efterlevande maken är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne maken ska fördelas enligt reglerna om arv.


Vem ärver om din man går bort?

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att makar ärver varandra om inte testamente eller liknande finns ( 3 kap 1 § ÄB). Detta gör att om din make går bort kommer du ärva allt från honom. Hans syskon kommer i sin tur få efterarvsrätt, alltså att de får vänta med att få ut sitt arv från din man tills du har gått bort.


Detta gör alltså att hans syskon inte kommer att få hälften av din fastighet medans du själv lever.


Alternativ för att skydda din fastighet

Om du oavsett inte vill att denna fastighet ska bli en del av din mans arv som hans arvingar kommer få ut i efterarv när du går bort kan ni skriva ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör dem ska vara deras enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Sådan egendom som är enskild kommer alltså vardera make att behålla själv vid en bodelning och arv.


Hoppas att detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning