Hur ska man prissätta en bostad vid utköp efter separation?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo köpte en lägenhet för snart ett år sedan. Nu vill han separera, vilket är okay för mig. Han vill köpa ut mig och det går också bra för mig. Hur går vi till väga?Han tycker nämligen att han ska få köpa ut mig för den summa vi köpte lägenheten för, vilket då var ett underpris jämfört med lika lägenheter i området. Kan han göra så, rent lagligt. Jag säger att banken vill att man ska ta in en värderingsman/mäklare för att de och vi ska få en rätt värdering av lägenheten. Han menar att det inte är så och tycker att jag är girig. Jag vill inte känna mig girig, men vill helst att allt ska gå rätt till.Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara frågan får vi titta i Sambolagen. Ett samboförhållande upphör om någon ingår äktenskap, flyttar isär eller avlider. Förhållandet anses också upphöra om en sambo ansöker om bodelningsförättare, se 2 §.

När ett samboförhållande upphört ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det. I bodelningen fördelas samboegendomen och sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag förhållandet upphörde, se 8 §.

Det saknas emellertid uttryckliga lagregler för hur en egendomen ska värderas vid bodelning. Den alltjämt vanligaste metoden är däremot att man gör en så kallad fingerad försäljning. Det innebär att man uppskattar dagens marknadsvärde med avdrag för latent skatteskuld och eventuellt mäklararvode. Med latent skatteskuld avses den kapitalvinstskatt som hade uppstått vid en försäljning.

Sammanfattningsvis är det alltså dagens marknadsvärde som gäller och jag tycker inte att du ska girig för att du gör gällande din rätt i sammanhanget. För att underlätta processen går det att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten som i sådant fall kan besluta om fördelningen. Ett annat alternativ är givetvis att skriva ett bodelningsavtal om ni kommer överens.

För mer information om Lawlines tjänster är du välkommen att besöka https://lawline.se/contact.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80232)