FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/06/2022

Hur ska man gå till väga om en person utan lov förvarar saker på någon annans fastighet?

Jag har övertagit en fastighet efter min mor som avled några år efter sin sambo. Under deras levnad har min bror använt garaget och stora delar av tomten som lagerplats för fordon av diverse slag, maskiner, verktyg och som metall- upplag. Så garaget och tomten är för mig obrukbara. Hur ska jag gå tillväga för att få bort grejerna? Kan jag ta ut hyra och hur gör jag i så fall för att ett sådant avtal ska bli giltigt även utan min brors underskrift? Är det ens möjligt? Kan jag då ta ut hyra i efterskott eller ska jag ge honom en viss tid att hinna få bort grejorna innan jag börjar ta hyra. Finns det andra sätt att ordna detta dilemma? Någon myndighet som kan sätta press på min bror eller tvinga honom att agera. Och äganderätten. Kan den gå över till mig efter ett antal år? Vilket jag inte vill då jag inte har möjlighet eller medel att frakta bort allt. Det är många frågetecken för mig. Kan jag säga t.ex. så här... Om du inte tar bort dina grejor inom en månad kommer jag att ta hyra även retroaktivt sex månader tillbaka då det var då jag tog över fastigheten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du hade en del frågor så kommer jag försöka besvara alla du gett men annars så finns det ett stycke längst ner där jag kommer förklara hur du kan gå till väga för att få bort sakerna, då du önskade att detta skedde i första hand. 

Är det möjligt att ta ut hyra för användningen av din fastighet?

Det korta svaret på denna fråga är nej, det krävs som huvudregel ett skriftligt avtal som båda parter har skrivit under för att någon form av hyreskontrakt ska kunna anses föreligga. Dock så kan annan kompensation i form av skadestånd bli aktuellt, vilket jag kommer gå igenom längst ner. 

Kan äganderätten gå över?

Det korta svaret på denna fråga är också nej, även om sakerna lämnas kvar under en längre tid så kommer inte äganderätten att gå över på dig automatiskt. 

Vilka möjligheter finns för att få bort sakerna?

När din mor ägde fastigheten så fanns det troligen någon acceptans för att förvaringen skedde på fastigheten. Denna kommer inte automatiskt gå över på dig. Att använda någon annans mark eller fastighet för att förvara saker utan lov uppfyller rekvisiten för att det ska anses utgöra ett egenmäktigt förfarande, vilket är straffbelagt (8 kap. 8 § Brottsbalken). Med hänsyn till att din bror tidigare fått nyttja fastigheten så skulle jag rekommendera att du först klargör för honom att du inte vill ha sakerna kvar, detta är viktigt då det krävs uppsåt (medvetet handlande) för att kunna dömas för brottet. Om han inte flyttar sakerna efter uppmaningen så kommer detta anses vara ett egenmäktigt förfarande då han vet att du inte vill ha sakerna kvar. 

Det är viktigt att poängtera att du själv inte kan flytta på egendomen hur som helst, då det inte är du som är ägare så kan även ditt agerande anses utgöra ett egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken). I en situation där din bror vägrar att flytta på sakerna så kan du även ta hjälp av kronofogden genom så kallad handräckning för att flytta på allt utan att det är brottsligt för dig. Du kan läsa mer om detta här på Kronofogdens hemsida

Vilka möjligheter finns för att få ersättning/skadestånd?

Avslutningsvis så kan du ha möjlighet att kräva skadestånd av din bror om han inte väljer att avlägsna sina saker. I ett sådant fall så kommer han som tidigare nämnt begå brottet egenmäktigt förfarande. Ersättning kan krävas för ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott (2 kap. 2 § Skadeståndslagen). En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har någon koppling till en person- eller sakskada. En viktigt skadeståndsrättslig princip är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om inte skadan ägt rum. Det kan vara svårt att fastställa vad beloppet skulle vara i ditt fall, men en utgångspunkt kan vara vad skälig hyra skulle vara för att använda marken och garaget under den tid som det egenmäktiga förfarandet ägt rum. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare