Hur ska man förhålla sig till ett icke påskrivet testamente?

2021-03-28 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min svägerska har avlidit och i ett ej påskrivet testamente står det att jag ska ärva hennes bohag och avveckla hennes kvarlåtebskap. Alla kvarvarande pengar efter begravning och bouppteckning ska till tillfalla cancerfonden.Bor 40 mil bort och ska besöka lägenheten i morgon. Får jag börja tömma den eller ska jag vänta på något?Vore toppen med snabbt svar så jag gör rätt.Stort tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst beklagar jag sorgen.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad det betyder att testamentet ej är påskrivet och vad det betyder för hur du fortsatt ska agera.

Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken är det möjligt att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Kvarlåtenskapen ska då fördelas i enlighet med testamentet. I 10 kap. 1 § ärvdabalken föreskrivs vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Det krävs då att det är skriftligt, att testator (den som testamenterar bort sin egendom) har undertecknat handlingen och att det sker i närvaro av två stycken vittnen. Uppfyller inte testamentet dessa formkrav är det ogiltigt enligt 13 kap. 1 § ärvdabalken.

Om en arvinge vill göra klander av ett testamente dvs klandra dess giltighet så krävs det sker inom 6 månader från det att det testamentet har delgivits enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken. Det betyder alltså att om ingen klandrar inom den utsatta tiden så kommer ett testamente som inte uppfyller formkraven ändå att vara giltigt. Om samtliga arvingar kommer överens, eller av annan anledning inte klandrar, blir testamentet giltigt.

Vad betyder det här för dig? I ditt fall har det alltså inte upprättats ett formenligt testamente då det saknas en underskrift. Det betyder alltså att det finns en grund för andra arvingar att klandra dess giltighet och därmed få testamentet ogiltigt. För dig betyder det alltså att det du bör avvakta med att agera på testamentets innehåll innan du vet om det finns någon arvinge som kommer att klandra det. Alternativt kan du avvakta i 6 månader tills att det inte längre är möjligt att klandra testamentet.

Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Vänligen

Adam Stannervik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96532)