FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt27/05/2019

Hur ska jag skatta när jag säljer en bostadsrätt jag fått i gåva?

Äger 50% av en bostadsrätt (utan lån) som jag och min bror fått i gåva. Ska nu sälja min andel till den andra parten. Vi har låtit värdera bostaden och kommit överens om en summa. Hur beskattas det belopp jag får för min halva av bostaden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör beskattning av kapitalvinst vid försäljning av en bostadsrätt. Jag inte kan göra en exakt skatteuträkning utan vidare uppgifter om andra inkomster och utgifter som du har haft och därför kommer jag att besvara din fråga mer övergripande, utifrån hur grunderna för beskattningen av en vinst vid försäljning av en bostadsrätt ser ut.

Regler om beskattning av vinster vid försäljning av bostadsrätter finns i inkomstskattelagen (IL).

Hur räknar man ut vinsten?

Utgångspunkten vid kapitalvinstbeskattning är att det är just en eventuell vinst som beskattas. Uppstår en förlust vid försäljningen av din andel av bostadsrätten sker ingen beskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust räknas ut genom ersättningen minskad med eventuella utgifter för försäljningen (ex. mäklararvode) minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen är den summa som du och din motpart har kommit överens om som köpesumma. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften för bostadsrätten samt eventuella utgifter för att förbättra bostadsrätten, exempelvis ombyggnationer (44 kap. 14 § IL).

I din situation har du egentligen inte någon anskaffningsutgift för bostadsrätten eftersom du har fått bostadsrätten i gåva, men vid beräkningen av beskattningsbar kapitalvinst får du "ta över" den anskaffningsutgift som den person du fick gåvan av hade för att förvärva bostadsrätten (44 kap. 21 § IL). Det samma gäller om personen du fick bostadsrätten av har haft utgifter för förbättring. Viktigt är dock att du endast får "ta över" 50% av anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter, eftersom du bara äger 50% av bostadsrätten.

Formeln för kapitalvinstberäkningen kan alltså ställas upp som följer:

Ersättningen – utgifter för försäljningen – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst eller kapitalförlust

Om formeln ger ett positivt resultat, en kapitalvinst, uppstår en inkomst som du måste betala skatt på i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL).

Hur mycket måste man betala i skatt?

Om bostadsrätten är en privatbostadsrätt, det vill säga en bostadsrätt som till mer än 50% används eller är avsedd att användas av ägaren eller dennes närstående för permanent boende eller som fritidsbostad, är det bara 22/30 av kapitalvinsten som du behöver betala skatt på. Är bostadsrätten däremot inte en privatbostadsrätt behöver du betala skatt på 90% av kapitalvinsten (46 kap. 18 § IL). Skattesatsen är sedan 30% på den del av kapitalvinsten som ska beskattas (65 kap. 7 § IL). Effektiv skatt blir således 20% på kapitalvinsten om din bostadsrätt är en privatbostadsrätt och 27% om det inte är en privatbostadsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice BaumRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Reavinstskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”