Hur ska jag gå tillväga när min chef vägrar att betala ut min lön efter ett bråk?

FRÅGA
Hej ! min chef skrek till mig, och jag sa sluta skrika att jag lämnade gården, det slutade inte och jag gick, nu har jag inte fått lön för den senaste månaden, vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du hamnade i ett bråk med din chef och lämnade därefter arbetsplatsen. Nu har du inte fått din lön och det verkar ha berott på bråket mellan dig och chefen.

Rätten till lön

Du som arbetstagare har rätt till lön för de timmar som du arbetat. Din chef kan därför inte underlåta att betala ut lönen till dig. Det spelar ingen roll att ni har bråkat, detta utgör ingen anledning för din chef att hålla inne lönen. Om din chef inte betalar ut din lön som du har rätt till har denne begått ett så kallad kontraktsbrott. Olika åtgärder kan då komma ifråga, du kan exempelvis kräva dröjsmålsränta och till och med häva kontraktet (detta innebär att du kan frånträda anställningsavtalet och sluta jobba för chefen).

Om din chef fortsätter att vägra att betala ut lönen till dig har han/hon en skuld till dig. Du kan då ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden och få hjälp med att få din lön betald till dig (gå in här för att ansöka).

Din arbetsskyldighet

Du nämner att du lämnade 'gården' efter bråket med chefen. Jag tolkar det som att du lämnade din arbetsplats, varför din chef blev upprörd och inte betalar ut lön till dig. Det kan vara viktigt veta att du som arbetstagare har en arbetsskyldighet, vilket innebär att du är skyldig att arbeta. Om du exempelvis lämnar arbetsplatsen trots att ditt arbetspass inte är över kan detta ses som arbetsvägran och utgöra saklig grund för uppsägning. Du riskerar alltså då att bli uppsagd (7 § lag om anställningsskydd, LAS).

Chefens ansvar för en god arbetsmiljö

Relationen mellan dig och din chef verkar inte vara bra på grund av konflikten som uppkommit mellan er. Om du känner att du blir illa behandlad av chefen bör du veta att chefen är skyldig att, som arbetsgivare, vidta åtgärder för att förebygga mobbning och trakasserier på arbetsplatsen (3 kap. 2 § Arbetsmiljölagen). Du kan vända dig till Arbetsmiljöverket och tipsa om missförhållanden på din arbetsplats genom att ringa till dem eller fylla i ett digitalt formulär (klicka här). Arbetsmiljöverket kan då besluta om föreläggande eller förbud om det behövs för att din chef ska fullgöra sitt skyddsansvar i enlighet med lagen (7 kap. 7 § Arbetsmiljölagen).

Sammanfattning

Du har rätt att få din lön. Om din chef vägrar att betala ut den kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Om din chef fortsätter att skrika på dig eller på något annat sätt trakasserar dig kan du vända dig till Arbetsmiljöverket och tipsa om missförhållandena på din arbetsplats, som kan göra en inspektion för att kontrollera att din chef följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet.

Jag hoppas att mitt svar kommer till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?