Hur ska jag gå tillväga för att skriva över del av fastigheten till dottern?

2019-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag "äger" hälften av min dotter och hennes sambos hus. När de köpte huset, var min dotter arbetslös, så då blev jag passiv ägare till halva huset. Som det är nu, så betalar jag inget förutom halva fastighetsskatten. Då min dotter nu har fått ett fast jobb, vill jag skriva över min halva på henne. Hur gör vi då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har köpt en del av huset tillsammans med din dotters sambo och därmed äger halva fastigheten. Tolkar även frågan som att du står med på lagfarten till huset. Men att du nu vill skriva över din del till din dotter. Bestämmelser finns i Jordabalken (JB).

Beroende på om du vill göra det som ett regelrätt köp, där din dotter betalar dig för din halva eller om du vill ge din del av fastigheten som en gåva till din dotter, kommer tillväga gångsättet vara ungefär det samma. För jordabalkens bestämmelser angående köp är även tillämpliga om det rör sig om en gåva (4:29 JB). Vid både gåva och köp av fastighet finns det vissa formkrav som måste följa för att köpet/gåvan ska vara giltig.

Det första som ska upprättas är en skriftlig handling. Ett gåvobrev om det rör sig om en gåva eller en köpehandling om det är frågan om köp. Den skriftliga handlingen ska vara skriftlig, undertecknas av både säljaren/gåvogivaren och köparen/mottagaren av gåvan (4 kap. 1 § JB). Det kan vara bra att undertecknandet bevittnas av två vittnen eftersom det annars kan fördröja ansökan om lagfart (20 kap. 7 § JB). Därför kan det vara bra att två vittnen bevittnar detta.

Vidare ska det i den skriftliga handlingen innehålla uppgifter om priset (köpeskillingen), som då är noll om det rör sig om en gåva eller själva priset vid köp. I handlingen ska det även finnas en överlåtelseförklaring där det framgår att du har för avsikt att överlåta din del av fastigheten till din dotter (4 kap. 1 § JB).

Efter att köpehandlingen/gåvobrevet är upprättat så ska ni skicka in det till skatteverket och ansöka om ändring av lagfarten på fastigheten. Då det är din dotter och inte du som ska stå på lagfarten tillsammans med hennes sambo (som jag antar redan står på lagfarten, eftersom du bara äger halva huset och han andra). Ändring av lagfarten sker hos lantmäteriet (se lantmäteriets hemsida). Att ansöka om ändring av lagfarten är även det sista steget som du måste göra.

Så för att besvara din fråga måste en köpehandling/ett gåvobrev upprättas enligt formkraven och sedan måste ni ansöka om ändring av lagfarten hos lantmäteriet.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1917)
2020-02-26 Har förrättningen av samfällighet gått rätt till?
2020-02-24 Hur många kan vara folkbokförda i en lägenhet?
2020-02-20 Gåva av fastighet - formkrav
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt

Alla besvarade frågor (77511)