Hur ska jag förhålla mig i förhöret?

FRÅGA
Hej Jag har blivit kallad till förhör hos polisen och fått reda på att det handlar om fara för annan - jag har ingen aning om vad det kan handla om, har ingen försvarare med mig och tycker det känns allmänt olustigt. Hur ska jag förhålla mig i förhöret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till advokat som närvarar vid ett polisförhör är inte en absolut rättigheter i Sverige, i det fall personen i fråga inte själv är misstänkt för brottet som utreds. Om situationen istället är som sådan du är föremål för själva utredningen har du rätt till advokat när du ses vara skäligen misstänkt för brottet, 21:3a RB. Detta blir du när du delgivits misstanke om brottet, när du underrättats av åklagaren om detta. Om brottet är föreskrivit med med än 6 månaders fängelse ska du förordnat försvarare om du begär det. Brottet framkallande av fara för annan är föreskrivet böter eller fängelse i högst två år, BrB 3:9 varför du har denna rätt om du är skäligen misstänkt för detta brott.

Jag förstår att det känns olustigt, och utifrån det lilla jag kan läsa mig till i din fråga kan jag tyvärr inte besvara den öppna frågan kring hur du ska förhålla dig till förhöret, eftersom det är vad en försvarare ska rådde dig. Jag kan dock skicka med dig att om du är/blir skäligen misstänkt för brott som den aktuella utredningen avser så ska du delges detta. I ett sådant skede råder jag dig starkt att begära försvarare för att tillgodose dig denna rätt.

Jag önskar dig lycka till och hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (336)
2020-01-20 Misshandel mot barn
2020-01-17 Vad kan påföljden bli för misshandel av normalgraden?
2020-01-06 Hur länge finns grov misshandel kvar i belastningsregistret?
2020-01-02 Skolarbete rörande strafff för mord

Alla besvarade frågor (76594)