Hur ska jag bära mig åt för att få bo kvar och få behålla mina egna medel om min fru går bort före mig?

Hej, min fru har ett barn i ett tidigare äktenskap. Jag har inga egna barn. Min fru och jag har gemensamt sparkonto samt varsitt sparkonto med egna medel. Jag har investerat mycket i vårt hus.

Hur ska jag bära mig åt för att få bo kvar och få behålla mina egna medel om min fru går bort före mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendomsförhållanden mellan makar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad du kan göra för att behålla dina egna medel är att du och din fru upprätta ett äktenskapsförord. Genom ett äktenskapsförord kan du förordna om att din och din frus respektive egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § 1 p. ÄktB). Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat innan det ges in för registrering till skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

När ena maken dör, sker en bodelning mellan makarna, vilket innebär att allt giftorättsgods delas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB, 1 kap. 5 § ÄktB). Om makarnas egendom utgör enskild egendom, sker ingen likadelning av egendomen. Om ni äger en bostad tillsammans finns dock ytterligare bestämmelser om övertagande av bostad för efterlevande make m.m. (se t.ex. 11 kap. 8 § ÄktB).

Det finns mallar för äktenskapsförord på internet, vilket ni kan använda och där fylla i att egendomen är enskild. Läs om enskild egendom här. Om ni vill vara på den säkra sidan rekommenderar jag er att ta hjälp av en juristbyrå då det är viktigt hur äktenskapsförordet formuleras med hänsyn till vilka rättsliga följder en viss formulering får. Du nämner att du har ett hus tillsammans med din fru. Av denna anledning råder jag dig att få juridisk rådgivning om hur du kan säkerställa att du får bo kvar i samma hus för det fall din fru går bort före dig. Lawline har bl.a. en tjänst för äktenskapsförord (här). Ni kan även ta kontakt med vår juristbyrå för rådgivning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning