Hur ska fördelningen ske när sambo har ärvt kvarlåtenskap tills vidare genom testamente?

Min svärfar har gått bort, han har två egna barn. Han har varit sambo som har tre egna barn, men hon avled för ett par år sedan. De har upprättat ett testamente vari svärfar fick hela hennes kvarlåtenskap och att hennes barn ska avstå sitt arv tills den siste av de två gått bort. Svärfars två barn ska bara få sin laglott.

Hur delas detta egentligen? De hade inga gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Sambor har egentligen ingen arvsrätt efter varandra och i detta fall hade det vart barnen som skulle fått ärva hela sin mammas kvarlåtenskap. Eftersom de verkar godtagit testamentet så bör det gälla och då ska de få ut allt av hennes kvarlåtenskap först när svärfadern dör. De har då rätt att få en tredje del var av den. Din svärfars två barn ska få den del de har rätt till enligt lag om inget annat står i testamentet. De har rätt till hälften var av sin pappas kvarlåtenskap när han avlider. Jag kommer nu att utveckla detta svar nedan.

Rätten till arv enligt lag
Arvsordningen regleras i ärvdabalken. I denna står att barn ärver först om det inte finns någon maka eller make och barnen ska få lika mycket i arv, (se 2 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Alltså är huvudregeln att när sambon till din svärfar dog ska hennes tre barn ärva allt som är kvar efter henne och när din svärfar dog ska barnen till honom ärva allt som är kvar efter honom.

Vad gäller om det finns ett testamente?
Den som är över 18 år får skriva ett testamente som bestämmer vad som ska hända med ens kvarlåtenskap (se 9 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1). Det finns alltså inget som hindrar att parterna i detta fall har skrivit ett testamente. Detta testamente begränsar dock barnens rätt till arv eftersom det faktiskt är de som egentligen har rätt till arvet först. Barnen skulle då kunnat jämka testamentet för att få ut sin laglott (vilket är hälften av arvslotten). Detta betyder alltså att din svärfars sambos barn hade kunnat påtala att testamentet inte var giltigt så att de fick ut sin laglott. Om de hade velat göra på detta sätt hade de dock behövt göra det inom 6 månader från det att de fick se testamentet. Allt om jämkning hittar du i 7 kapitlet 3 § https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1.

Av detta drar jag slutsatsen att din svärfars sambos barn inte har velat jämka eller i vart fall inte gjort detta. Det betyder att testamentet är giltigt och att fördelningen ska ske enligt det.

Hur ska fördelningen ske?
Som jag skrev ovan så ska fördelningen ske på så sätt att barnen delar lika på det de har rätt till. Barnen till den avlidna sambon bör då ha rätt till en tredjedel av den andel som din svärfar fick som var hennes kvarlåtenskap.

Barnen till din svärfar bör då få resterande del, alltså allt som finns kvar efter honom utom det som var sambons kvarlåtenskap. Detta förutsatt att det inte står något ytterligare i testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning