Hur ska ett arv fördelas mellan arvlåtarens syskonbarn?

2019-08-22 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är fem brorsbarn efter vår i år bortgångna faster. Hon har inga barn, hon hade två bröder (våra två pappor) men de har gått bort, inte heller föräldrar. Hon levde ensam. Det finns inget testamente. Hur ska arvet efter henne fördelas mellan oss fem brorsbarn? Vi är tre barn till en av bröderna, och två barn till den andra brodern. Ska vi dela lika? Dvs en femtedel vardera eller på annat sätt?Ser fram emot ett svar. Med vänlig hälsning. /Ann
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken (ÄB) innehåller bestämmelser om hur ett arv ska fördelas. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalkens regler i mitt svar nedan.

En grundläggande förutsättning för att ärva är att arvtagaren är i livet då arvlåtaren avled (ÄB 1 kap. 1 §). (Den person som har avlidit och efterlämnar sig ett arv kallas för arvlåtare.)

Den legala arvsordningen

För att ta reda på hur din fasters arv ska fördelas tittar vi på hur den legala arvsordningen ser ut.

1. Första rätt till arvet har arvlåtarens egna barn (ÄB 2 kap. 1 §).

2. Om arvlåtaren inte hade några barn går arvet istället till arvlåtarens föräldrar, som ska dela lika på arvet (ÄB 2 kap. 2 § första stycket).

3. Om båda föräldrar till arvlåtaren är avlidna ska arvlåtarens syskon dela lika på arvet (ÄB 2 kap. 2 § andra stycket).

4. I det fall arvlåtarens syskon är avlidna ska syskonbarnen träda i sina föräldrars ställe (ÄB 2 kap. 2 § andra stycket). Eftersom du, och dina kusiner, är syskonbarn till din faster är det här vi hamnar i arvsordningen.

Syskonbarnen ska träda i sina föräldrars ställe

Med skrivelsen menas att ni barn ska dela på det arv som er förälder skulle fått efter sin syster. Som nämnt ovan ska din fasters båda bröder dela lika på arvet och varsin lika stor arvslott går till brödernas egen arvsgren. Arvet ska alltså inte delas upp så att ni syskonbarn får varsin femtedel. Ni syskonbarn ska sinsemellan dela på den andel som skulle tillfallit era respektive fäder.

Den ena brodern har tre barn, varför hans arvslott ska delas på tre.

Den andra brodern har två barn, varför hans arvslott ska delas på två.

Räkneexempel

För att förtydliga kan vi ställa upp ett räkneexempel, där den kvarlåtenskap som ska fördelas efter din faster uppgår till en fiktiv summa på 120 000 kr.

Summan delas först på två, efter antalet syskon till din faster. Vardera bror skulle erhållit 60 000 kr om de varit i livet då din faster avled.

-För den bror som hade tre barn ska arvet delas på tre (60 000 kr / 3 = 20 000 kr). Syskonbarnen erhåller vardera 20 000 kr i arv efter sin faster.

-För den bror som hade två barn ska arvet delas på två (60 000 kr / 2 = 30 000 kr). Syskonbarnen erhåller vardera 30 000 kr i arv efter sin faster.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och kan ta till dig mitt svar! Ställ gärna en ny fråga om du har ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81792)