Hur ska ett äktenskapsförord formuleras för att det ska bli juridiskt bindande?

FRÅGA
Vi är ett par som varit gifta sedan 2008. Vi har tre vuxna barn från våra tidigare äktenskap och inga gemensamma barn. 2005 köpte vi ett hus som vi äger gemensamt. När vi gifte oss skrev vi inget äktenskapsförord beträffande huset och inte heller beträffande stugan som min man byggt innan vi träffades. Nu är vi överens om att huset ska skrivas enbart på mig med tanke på att jag betalat alla amorteringar sedan 2005. Jag satsar inga pengar på stugan. Vi vill att huset ska tillfalla mina barn vid min bortgång och att stugan tillfaller min mans barn vid hans bortgång. Hur kan vi formulera ett avtal/överlåtelse för att det ska bli juridiskt bindande?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Om du eller din man går bort görs en bodelning där all er egendom, som inte är enskild egendom, delas upp mellan er. Dina barn ärver sedan din del och din mans barn ärver hans del.

För att inte huset eller stugan ska delas mellan er i bodelningen utan direkt tillfalla dina respektive din makes barn kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni gör huset och stugan till din respektive din mans enskilda egendom.

Regler om hur äktenskapsförord ska formuleras finns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§.

Där framgår att ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och lämnas in för registrering hos Skatteverket. Ansökningsavgiften hos Skatteverket kostar 275 kr. För att äktenskapsförordet ska kunna registreras hos Skatteverket måste även både ditt och din makes personnummer anges i dokumentet. Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet verkligen lämnas in till Skatteverket, annars är det inte giltigt!

Ett äktenskapsförord skulle exempelvis kunna formuleras såhär:

”Vi, (namn) och (namn), avtalar härmed att huset (fastighetsbeteckning) ska vara (namn) enskilda egendom. Vi, (namn) och (namn), avtalar även att stugan (fastighetsbeteckning) ska vara (namn) enskilda egendom.”

Att huset och stugan genom äktenskapsförordet blir er enskilda egendom innebär alltså att dem inte kommer att delas upp mellan er om någon av er dör. Huset kommer istället att ärvas av dina barn och stugan av din makes barn.

Till äktenskapsförordet skulle ni även kunna lägga till formuleringen:

”Detsamma gäller all egendom som träder i huset (fastighetsbeteckning) respektive stugan (fastighetsbeteckning) ställe”.

En sådan formulering kan vara bra att skriva med ifall ni även vill att de pengar ni skulle få vid en eventuell försäljning av huset eller stugan endast ska tillfalla den enas barn.

Hoppas att detta var svar på er fråga! Om du och din make vill ha ytterligare hjälp att utforma just era äktenskapsförord kan ni använda er av Lawlines skräddarsydda avtal till ett fast pris. De hittar ni här.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll