Hur ska en provanställning avslutas?

2020-07-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag har haft 6 månaders provanställning hos ett företag utan kollektivavtal. I avtalet står det att denna övergår till en tillsvidareanställning om inte uppsägning meddelas senast 2 veckor innan datumet det gått 6 månader. Under semestern 2 dagar innan 6 månader har gått blir jag meddelad uppsägning utan skäl. Får det gå till så här? Det står klart och tydligt i kontakter att uppsägning måste meddelas senast 2 veckor innan annars övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS) för att besvara din fråga.

Hur fungerar en provanställning?

En provanställning får pågå i max 6 månader, sedan övergår anställningen till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Om personens provanställning inte ska övergå till en tillsvidareanställning ska detta meddelas (6 § LAS). Arbetsgivaren får i sådana fall själv besluta om anställningen ska fortsätta eller inte och det finns inte krav på att det måste föreligga sakliga skäl för att anställningen inte ska bli en tillsvidareanställning.

Hur får en provanställning avslutas?

Om en provanställning ska avbrytas i förtid, eller avslutats utan att övergå i tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren underrätta om det minst 2 veckor i förväg även enligt lag (31 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot detta kan den bli skadeståndsskyldig för påvisad skada. Detta innebär att du inte kan få skadestånd för utebliven lön för att anställningen inte övergått till en tillsvidareanställning men påvisad skada är ersättningsgill. Om du är fackligt organiserad har arbetsgivaren även en skyldighet att informera din arbetstagarorganisation om uppsägningen (31 § LAS).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?