FrågaAVTALSRÄTTGåva08/10/2022

Hur ska en överlåtelse av bostadsrätt upprättas?

Min sambo och jag ska separera, vi har inga lån på bostaden, hon vill överlåta sin bodel ( 1/3) jag äger idag 2/3 av bostadsrätten. Tanken är gåvobrev. Jag har förstått att jag kan beställa ett formellt gåvobrev på nätet och fylla i men sen då? Vart skickas det? Eller sparar jag bara det som bevis för en framtida försäljning? Och var registrerad det att jag då äger 3/3 av bostaden? Om jag säljer bostaden om ett år hur vet då mäklaren att min X sambo inte fortfarande äger 1/3 del? 

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Överlåtelse av bostadsrätt sker genom överlåtelseavtal, exempelvis ett gåvobrev (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). En sådan handling ska upprättas i skriftlig form och både du och din sambo ska skriva under. Uppgifter om vilken lägenhet överlåtelsen avser och hur stor andel det handlar om ska också framgå. Vidare är överlåtelsen  ogiltig om du nekas inträde i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § bostadsrättslagen). Då jag tolkar det som att ni tidigare innehaft bostadsrätten tillsammans och därigenom varit medlemmar i bostadsrättsföreningen bör detta däremot inte vara ett problem för dig. 

Överlåtelseavtalet är ett bevis på att du äger hela bostadsrätten, en kopia av avtalet bör skickas in till bostadsrättsföreningen. Detta eftersom det ska ändras i lägenhetsförteckningen då du ska stå som ensam bostadsrättsinnehavare (9 kap. 10 § tredje stycket bostadsrättslagen)

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning