FrågaAVTALSRÄTTFormkrav30/11/2013

Hur ska en namnteckning se ut?

Om det står namnteckning och gåvogivarens namn maskinskrivet längst ner på ett gåvobrev. Dvs givarens namnteckning. Gäller denna då om givaren (eller) någon annan slarvigt har präntat ner i praktiken oidentifierbara initialer ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen anger inte några krav för hur namnteckningen ska se ut eller om den ska gå att läsa. I princip kan personen ifråga skriva ett ”X” som namnteckning. 

Det är dock tveksamt om motparten (i detta fall gåvotagaren) bör godta en sådan underskrift. Om namnteckningen är otydlig blir det en svårare bevisfråga om vem som har skrivit under. För att säkra bevisläget är det viktigt för motparten (gåvotagaren) att namnteckningen kan knytas till den person som skrivit under (gåvogivaren).

Till sist skall sägas att man, naturligtvis, inte får skriva under med någon annans namn och namnteckning (14:1 brottsbalken: urkundsförfalskning). Man får inte heller förneka sin egen underskrift (15:13 brottsbalken: förnekande av underskrift). 

Brottsbalken finns https://lagen.nu/1962:700

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo