Hur ska en advokat vara?

FRÅGA
Hej Hur ska en advokat vara?Ska den komma med förslag på hur man ska göra? Ska den bara förmedla vad motparten vill? Ska den vara tuff och kämpa för vår sak?Tack på förhand
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En advokat har vissa lagar och regler att förhålla sig till, varav de viktigaste finns i rättegångsbalken samt bland de vägledande reglerna om god advokatsed som Advokatsamfundet ställt upp.

En huvudsaklig princip är att advokaten ska vara lojal till sin klient och tillvarata hens intressen. Advokaten ska fungera som en oberoende rådgivare, och ge råd/förslag till sin klient som syftar till att verka för klientens bästa. Utöver detta ska advokaten i den mån hen anser det vara behövligt för klienten, förmedla vad motparten vill. I och med advokatens lojalitetsplikt kan absolut sägas att denne ska "vara tuff och kämpa för er sak" precis som du skriver, dock inom lagens gränser.

Om du vill ha ytterligare information om advokatens roll rekommenderar jag att du kikar närmre på de vägledande reglerna om god advokatsed.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (86)
2019-05-19 Dödsbo ta över som svarandepart i rättegång
2019-05-05 I ett skadeståndsmål undanhöll mitt ombud bevis, vilket ledde till att jag förlorade. Har obudet begått något brott, och vad ska jag göra?
2019-05-04 Representera min dotter som försvarare?
2019-04-29 Måste man ha en advokat i en umgängestvist?

Alla besvarade frågor (69302)