Hur ska en advokat vara?

Hej

Hur ska en advokat vara?

Ska den komma med förslag på hur man ska göra? Ska den bara förmedla vad motparten vill? Ska den vara tuff och kämpa för vår sak?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En advokat har vissa lagar och regler att förhålla sig till, varav de viktigaste finns i rättegångsbalken samt bland de vägledande reglerna om god advokatsed som Advokatsamfundet ställt upp.

En huvudsaklig princip är att advokaten ska vara lojal till sin klient och tillvarata hens intressen. Advokaten ska fungera som en oberoende rådgivare, och ge råd/förslag till sin klient som syftar till att verka för klientens bästa. Utöver detta ska advokaten i den mån hen anser det vara behövligt för klienten, förmedla vad motparten vill. I och med advokatens lojalitetsplikt kan absolut sägas att denne ska "vara tuff och kämpa för er sak" precis som du skriver, dock inom lagens gränser.

Om du vill ha ytterligare information om advokatens roll rekommenderar jag att du kikar närmre på de vägledande reglerna om god advokatsed.

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo