Hur ska den gemensamma bostaden bäst överlåtas till den ena maken vid en skilsmässa?

FRÅGA
Vi har äktenskapsförord som säger att all egendom som vi hade och kommer att ha är enskild egendom. Ska skiljas nu. Äger halva bostaden var. Jag har inga lån på min del. Han ska köpa ut mig. Är överens om priset. Hur gör vi nu? Vanligt köp? Bodelning? Vilket förlorar vi minst pengar på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna som rör makars egendom och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). För att kunna besvara din fråga vill jag gå in lite kort på bodelning.

Vad ska ingå i en bodelning?

Det som ska ingå i en bodelning är ert giftorättsgods, alltså er gemensamma egendom (ÄktB. 10 kap. 1 §). Eftersom ni har ett äktenskapsförord som säger att er respektive egendom ska vara enskild så är det alltså inte giftorättsgods och ska heller inte ingå i en eventuell bodelning (ÄktB. 7 kap. 2 §).

Jag skulle alltid rekommendera att göra en bodelning vid skilsmässa men det förutsätter att ni har annan egendom än den som är enskild enligt ert äktenskapsförord. I och med att ni skrivit ett äktenskapsförord och gjort all er egendom enskild så är nästa fråga om bostaden är giftorättsgods eller om det i själva verket är enskild egendom?

Är bostaden giftorättsgods eller enskild egendom?

I frågan skriver du att ni äger halva bostaden var och jag utgår då från att era andelar av huset är exakt lika stora. Även om ni har köpt bostaden efter äktenskapet så antar jag att ni köpt bostaden mer era respektive enskilda egendomar. Om så är fallet så skulle jag säga att en bodelning inte är aktuell och att ni därmed bör göra ett vanligt köp.

Om ni köpt huset tillsammans med pengar som ni redan gjort till enskild egendom i ert äktenskapsförord så kommer era respektive andelar i bostaden att vara så kallade surrogat. Surrogat innebär att er enskilda egendom inte längre är pengar utan investerade i bostaden. Er andel i bostaden är därför även den enskild egendom.

Sammanfattning och råd

Jag utgår från att ni båda har köpt er andel av bostaden med er egen enskilda egendom. Detta gör att även bostaden borde ses som enskild egendom. Bodelning behöver inte göras om det inte finns något giftorättsgods, som i det här fallet. Ni behöver alltså inte göra någon bodelning och därför skulle jag rekommendera ett vanligt köp istället.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp får du gärna skriva en till fråga eller ringa till Lawlines telefontjänst.

Med vänlig hälsning,

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll