Hur ska bodelning mellan makar ske om det finns äktenskapsförord?

Vi gifte os utomlands i Mars 2008. I 2009 köpte jag bostadsrätt och fick hypoteklån i Nordea. Det var jag som ensam har undertecknat alla avtal och jag står också ensam på kontrakten i bostadsrättsföreningen, därför att styrelsen sa att ingen bodelning hade pågått än.

MEN: För att tillsäkra min hustru vid min eventuella tidiga død, har vi registrerat âktenskabsförord, som säger att bostadsrätten har delats med 90% tiil min hustru och 10% til mig.

Vid salu skulle värdet vara runt 2.7 mill. men för hypoteklån utestår runt 1.2 mill.

Hur ska bodelning räknas för varje person jämnför 90 / 10 % i äktenskabsförordet ?

( Det är jag HEC som har betalt ALLT varje månad i alla åren )

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makarnas egendom
När man gifter sig äger vardera make fortfarande sin egen egendom. (1 kap. 3 § ÄktB) Däremot blir vardera makes tillgångar giftorättsgods och genom äktenskapet får makarna giftorätt vilket innebär att man som make har rätt till hälften av den andra makens giftorättsgods när äktenskapet upphör. Äktenskapet kan upphöra genom skilsmässa eller dödsfall.

Äktenskapsförord
Makar kan dock komma överens om att egendom inte ska utgöra giftorättsgods och således inte ska ingå i en framtida bodelning. (7 kap. 3 § ÄktB) Vilken egendom som inte ska ingå kan man reglera i ett äktenskapsförord vilket är ett avtal mellan makarna. I äktenskapsförordet kommer ni som makar då överens om vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och således inte ingå i en framtida bodelning. (10 kap. 1 § ÄktB) Utifrån informationen i din fråga framgår inte om bostadsrätten gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförordet eller om ni endast har reglerat hur mycket vardera make ska äga och således hur mycket av bostadsrätten som ska utgöra vardera makes giftorättsgods. Att du har betalat allt på bostadsrätten under åren spelar ingen roll utifrån hur fördelningen enligt lag ska gå till. Dock är ni som makar helt fria att komma överens om annat.

Att observera är vidare att ni inte kan reglera att äktenskapsförordet endast ska gälla vid anledning av ena makens död och inte vid skilsmässa. I Sverige så gäller alltså ett äktenskapsförord både vid dödsfall och skilsmässa.

Bodelning om bostadsrätten inte gjorts till enskild egendom
Om vi utgår från att bostadsrättens värde är 1.200.000:- och din fru står som ägare till 90 % och du som 10 % innebär det att 1.080.000:- av bostadsrätten utgör din frus giftorättsgods och 120.000 av bostadsrätten utgör ditt giftorättsgods.

Vid en bodelning så beräknas först vardera makes giftorättsgods. (10 kap. 1 § & 11 kap. 1 § ÄktB) Därefter dras vardera makes skulder av från dennes giftorättsgods. (11 kap. 2 § ÄktB) Vad som därefter återstår läggs samman och hälftendelas. (11 kap. 3 § ÄktB)

Troligen har ni även annan egendom som utgör giftorättsgods eftersom all er egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB) men jag utgår i exemplet nedan från att ni inte har ytterligare giftorättsgods än bostadsrätten och att ni inte har några skulder.

Make 1 Make 2

Giftorättsgods 1.080.000 120.000
Skulder -0 -0
Netto giftorättsgods 1.080.000 120.000

1.080.000 + 120.000 = 1.200.000 (ert sammanlagda giftorättsgods)
1.200.000 / 2 = 600.000 (vardera makes bodelningsandel)

Efter bodelningen erhåller alltså vardera make 600.000. Om bodelningen föranleds av din bortgång och du inte har några särkullbarn och inte upprättat något testamente tillfaller din del på 600.000 din fru. (2 kap. 1 § & 3 kap. 1 § ÄB)

Bodelning om bostadsrätten gjorts till enskild egendom
Om äktenskapsförordet föreskriver att bostadsrätten ska utgöra din frus enskilda egendom till 90 % och din enskilda egendom till 10 % så innebär det att den inte ska ingå i bodelningen. Om ni endast har enskild egendom behöver ni alltså inte göra en bodelning eftersom det då inte finns något att dela.

Vid dödsfall tillfaller den avlidnes enskilda egendom efterlevande make förutsatt att den avlidne maken inte har särkullbarn eller upprättat ett testamente som säger annat. (2 kap. 1 § & 3 kap. 1 § ÄB)

Äktenskapsförordet till skydd för din fru
Du skriver att ni har gjort på detta sätt för att tillförsäkra att din fru får en stor del av bostadsrätten om du skulle avlida först. Jag utgår därför ifrån att du har särkullbarn för om du inte har det tillfaller hela din kvarlåtenskap din fru oavsett. Om du har särkullbarn och du vill att äktenskapsförordet ska skydda din fru krävs alltså att äktenskapsförordet föreskriver att hon ska erhålla 90 % av bostaden som enskild egendom.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning