Hur ska avkastning från samägd egendom fördelas?

2021-01-27 i Fastighet
FRÅGA
Hej LawlineVi är 3 delägare i en skogsfastighet, med 1/3 ägande var. Nu har vi gjort en avverkning och erhållit en intäkt under 2020.Är det reglerat i lag eller på annat sätt hur intäkten skall fördelas mellan delägarna? Eller kan vi komma överens om detta själva?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga är lagen om samäganderätt (samäganderättslagen) den aktuella lagstiftningen eftersom ni samäger skogsfastigheten (se 1 § samäganderättslagen). I den lagen regleras inte på förhand hur avkastning från den samägda egendomen ska fördelas. Dock framgår det av 3 § samäganderättslagen att vid oenighet om hur egendomen ska fördelas eller nyttjas (t.ex. hur avverkning av skog ska fördelas) så kan en god man utses av tingsrätten på ansökan av en delägare. Den gode mannen ska då förvalta egendomen på bästa sätt för delägarna (4 § samäganderättslagen). Dessutom ska den gode mannen fördela avkastningen mellan delägarna (4 § andra stycket samäganderättslagen). Samäganderättslagen är dock huvudsakligen dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort. Därför kan ni alltså, förutsatt att ni är överens, bestämma själva hur ni vill fördela avverkningen. För att i framtiden undvika konflikter bland er delägare emellan kan det likväl vara bra att upprätta ett samäganderättsavtal om hur just avkastningen ska fördelas mellan er.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96471)