Hur ska arvet fördelas om testamentstagare avlidit?

Testamente säger att tre syskons barn ska ärva lika

då en morbror dör. Hans fru har tidigare dött varvid inbördes testamente ger kvarlevande allt. När morbrodern dör har också två av de tre syskonens

barn dött. Ärver levande syskonbarnet allt?

Ska nämnas att morbroderns tre syskon hade barnbarn vid morbroderns död. De finns inte alls omnämnda i testamentet.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första beror svaret på om det inbördes testamentet föreskrev att efterlevande skulle erhålla allt med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om det inbördes testamentet föreskrev fri förfoganderätt så innebär det att det är kopplat ett efterarv vilket medför att arvingar på morbroderns frus sida har rätt till efterarv när morbrodern avlider. (3 kap. 2 § ÄB) Om det inbördes testamentet däremot föreskrev full äganderätt är något efterarv inte aktuellt och din morbrors kvarlåtenskap ska då fördelas helt morbroderns nya testamente.

Det nya testamentet föreskriver att alla tre syskons barn ska ärva allt. Syskonens barn är alltså testamentstagare och morbrodern som upprättar testamentet kallas testator. Om någon av testamentstagarna har avlidit innan testator finns en presumtionsregel enligt vilken en testamentstagares barn träder in i testamentstagarens ställe förutsatt att denne enligt den legala arvsordningen varit berättigad till arv efter testator. (11 kap. 6 § ÄB) Presumtionen är alltså tillämplig förutsatt att morbrodern inte hade barn, var gift eller hade föräldrar i livet för då är syskonbarnens barn berättigade till arv efter honom enligt den legala arvsordningen. Om presumtionen är tillämplig medför det att det i ett avlidet syskonbarns ställe träder in dennes barn. Presumtionen gäller så länge den som vill göra annat gällande kan bevisa att testators vilja var något annat. (11 kap. 1 § ÄB)

För att svara på din fråga så ärver det syskonbarn som är i livet endast allt om det inbördes testamentet föreskriver full äganderätt samt att presumtionen inte är tillämplig antingen pga. att det finns andra arvsberättigade enligt den legala arvsordningen (make/maka, barn eller föräldrar) eller pga. att denne kan bevisa att presumtionen inte ska tillämpas eftersom testators vilja var en annan.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”