Hur ska arv bli enskild egendom?

FRÅGA
Hej!Mina föräldrar är till åren komna och jag vill att hela arvet efter dem ska bli min enskilda egendom när den dagen kommer. Jag är gift. Hur gör jag detta på bästa sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga berör enskild egendom och hur egendom blir enskild egendom. Din fråga regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB).

För att egendom ska bli enskild egendom föreligger vissa tillvägagångssätt för det. Enskild egendom är egendom som bland annat har blivit enskild egendom genom äktenskapsförord, genom gåva/testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom men också arv som genom testamentet står att det ska vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Det föreligger därför två alternativ för att göra arvet till enskild egendom. Första alternativ är att du och din make/maka upprättar ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet ska det framkomma att arvet från dina föräldrar ska vara enskild egendom. Arvet kommer då att klassificeras som enskild egendom och inte giftorättsgods. Därmed kommer arvet inte ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din make/maka (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Äktenskapsordet ska upprättas skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Alternativ två är att dina föräldrar upprättar ett testamente där det framkommer att arvet efter dem som tillfaller dig ska vara din enskilda egendom. Arvet kommer då vara din enskilda egendom genom testamentet och inte ingå i bodelningen (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Vilket av dessa två alternativ som är bäst för dig är svårt att avgöra, men detta är de två möjligheterna som finns för att göra arvet till enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (928)
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap
2019-05-10 Sälja fastighet utan makes medgivande?
2019-05-09 Hur specifik måste man vara i ett äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (69176)