Hur ska anställningsavtalet formuleras?

2019-12-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Jag är anställd på ett företag men ska snart påbörja en anställning på ett annat. Tanken är dock att jag ska vara kvar på mitt gamla. Jag vill arbeta timmar på mitt gamla jobb (några tim i veckan) för att kunna gå när jag är "klar" med mina arbetsuppgifter. Min chef anser att han vill ha mig anställd på en viss % för att han känner sig säkrare då. Att jag inte kan gå på dagen etc. Kan man skriva något avtal vad gäller en "timanställning" oss parter emellan? Att vissa krav är överenskomna och att man inte kan gå på dagen etc.... Tacksam för svar.Mvh
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal, vilket karakteriseras av att ett avtal har uppkommit när båda parter är överens om något. Vid ingående av avtal är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet. Det innebär att du och din arbetsgivare har möjlighet att inom lagens ramar avtala om vad ni vill. Ni kan exempelvis skriva in villkor i anställningsavtalet om att du ska arbeta ett visst antal timmar i veckan och att du inte ska kunna gå på dagen.

För anställningsavtal finns inga formkrav, vilket innebär att ni kan formulera avtalet som ni själva önskar. Det innebär även att avtalet inte ens behöver vara skriftligt. Av säkerhetsskäl är det dock alltid bra att ha ett skriftligt anställningsavtal.

Om anställningen kommer att pågå under längre tid än tre veckor respektive en månad finns det dock vissa regler som arbetsgivaren måste ta hänsyn till, se exempelvis anställningsskyddslagen 6c § och 28 §. Det är dock inget som du behöver tänka på, utan något som jag utgår från att arbetsgivaren är insatt i.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82701)