Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?

FRÅGA
Min hustru och jag äger ett hus gemensamt 50% varje. Min hustru har 2 barn i förra äktenskapet. Vi har inga gemensamma barn.Vi har äktenskapsförord vilket innebär att jag har ett kapital med mig som enskild egendom.Vi skall reparera huset för 300.000 kr som jag lägger av mitt kapital.Vår tanke är att min hustru låner 150.000 kr ränte och amorteringsfritt. Om min hustru dör före mig så har jag en fordran på dödsboet på 150.000 kr.Hur skriver man ett sådant lånepapper ?vänlig hälsningFlemming Hansen
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur ni bäst upprättar en handling där det framgår att din hustru har en skuld till dig och hur ni säkerställer att du har rätt att få din fordran täckt om hon skulle avlida före dig. De relevanta reglerna hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendomsförhållanden mellan makar

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Det innebär att äktenskapet inte förändrar egendomsförhållandena mellan två makar. Det är först i händelse av en skilsmässa, eller om den ene maken avlider, som det blir tal om att de får ta del i varandras egendom genom en bodelning. Det är alltså fullt möjligt för en make att ha en skuld till den andra maken.

Ni kan upprätta ett skuldebrev

Det finns två olika sorters skuldebrev – löpande och enkla. Det löpande skuldebrevet är en värdehandling i sig och kan säljas vidare, då det regel framgår av handlingen att betalningen ska erläggas till innehavaren av skuldebrevet. Ett enkelt skuldebrev är mer passande för att reglera en privat skuld, eftersom det framgår av handlingen vem som gäldenären (den skuldsatte) ska betala skulden till. För er del skulle jag därför rekommendera att du upprättar ett enkelt skuldebrev. I skuldebrevet ska det framgå att din hustru har en skuld på 150 000 kr till dig. Det bör även framgå att du inte avser att ta ut någon ränta eller kräva henne på någon återbetalning förrän hon gått bort, om ni kommer överens om något annat. Handlingen ska dessutom signeras.

Skuldebrev i kombination med äktenskapsförord

Det är dock inte tillräckligt att bara upprätta ett skuldebrev om ni tänkt att fordran ska ses som din enskilda egendom. Ni kan nämligen bara göra egendom enskild genom äktenskapsförord (ÄktB 7:2). För att fordran ska bli din enskilda egendom behöver ni alltså upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket (ÄktB 7:3). Det är tyvärr inte möjligt att göra tillägg till ert befintliga äktenskapsförord, utan det måste göras om. Det finns dock inget som hindrar att ni använder samma utformning av förordet som tidigare, men bara lägger till de nya omständigheterna.

Fordran behöver regleras i ert äktenskapsförord för att den inte ska behöva delas i bodelningen. När en bodelning ska göras ska först makarnas respektive andelar beräknas (ÄktB 11:1). Det är bara giftorättsgodset som ska tas med här (ÄktB 10:1), enskild egendom hålls utanför bodelningen. Innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna så har respektive make rätt att göra avdrag för sina skulder, för att på så sätt få täckning för dem genom sitt giftorättsgods (ÄktB 11:2). Din hustrus dödsbo kommer här kunna göra avdrag för skulden till dig. För att du inte ska behöva lägga till fordran på 150 000 kr till din andel behöver det framgå av ert äktenskapsförord att denna fordran är din enskilda egendom. Om fordran ses som giftorättsgods kommer den behöva ingå i delningen, vilket jag förstått är raka motsatsen till den effekt ni önskar få ut av skuldebrevet.

Denna lösning innebär dock att din hustrus dödsbo kommer att behöva lägga till 150 000 kr mindre giftorättsgods till bodelningen. Detta innebär i sin tur att dödsboet kommer att få ta en större del av ditt giftorättsgods när allt giftorättsgods slås samman och delas lika (ÄktB 11:3). Denna obalans kan ni justera genom att göra mer av din egendom enskild. Jag har tyvärr inte lyckats hitta någon annan smidigare lösning på just det här problemet.

Sammanfattningsvis och hur ni går vidare

En skuld kan regleras genom ett skuldebrev, och om du inte har för avsikt att sälja fordran vidare till någon annan så kan ni upprätta ett så kallat enkelt skuldebrev. I skuldebrevet ska det framgå hur mycket din hustru är skyldig dig, och för tydlighetens skull bör det framgå att du inte avser att ta ut någon ränta eller kräva henne på någon betalning under tiden hon är i livet, om ni inte kommer överens om något annat. Skuldebrevet ensamt räcker dock inte för att säkerställa att du får tillbaka pengarna från hennes dödsbo om hon skulle gå bort före dig. För att få till denna effekt behöver ni lägga till i ert äktenskapsförord att fordran är din enskilda egendom. På så vis kan du hålla fordran undan bodelningen om din hustru skulle gå bort före dig.

Om ni vill ha hjälp att upprätta dessa avtal så har Lawline avtalsmallar för både skuldebrev och äktenskapsförord som ni kan fylla i. Behöver ni mer stöd och hjälp för att avtalen ska bli korrekta kan ni kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08 533 300 04, eller anlita någon av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av ett prisförslag från juristbyrån kan ni kontakta mig på natalie.accord@lawline.se.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll