Hur ser jag till att min kvarlåtenskap går direkt till mina arvingar och inte till min fru?

2019-02-10 i Make
FRÅGA
Jag tänker eventuellt gifta mig med Kinesiske sekreterare. Hon är kinesisk medborgare och bor för närvarande i Kina. Jag är svensk medborgare och har bott och arbetat regelbundet i Kina de senast 15 åren. Jag är skild sedan 2007 och har två vuxna barn. Om jag gifter mig med min kinesiske sekreterarare så vill jag ha en "vattentät" vägg mellan min egendom och hennes egendom. Jag har villa och företag och jag vill att detta en gång oavkortat skall tillfalla min dotter och son, när jag avlider. Om vi författar ett äktenskapsförord så att all egendom som vi har förblir vår enskilda, kommer detta också att gälla om jag plötsligt avlider, så att hon också efter min död inte får någon del i min egendom? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar nedan har jag först behandlat en viss regel i Ärvdabalken som innebär att jag inte kan ge dig ett konkret svar direkt, utan arvsfrågan beror lite på omständigheterna vid dödsfallet. Jag har sedan skrivit lite kring äktenskapsförord som kan vara lite matnyttigt att veta.Makes arvsrätt


Det finns i svensk arvsrätt en regel som innebär att den efterlevande maken har en ovillkorlig rätt att vid den första makens bortgång tillförsäkras ett visst ekonomiskt värde. Denna regel kallas basbeloppsregeln har företräde framför eventuella testamenten och särkullsbarns (vanligtvis ganska starka) rätt att få ut sin arvslott.


Det värde som den efterlevande maken har rätt att tillförsäkras efter arvsskiftet motsvarar fyra gånger det vid dödsfallet gällande prisbasbeloppet, med avräkning från dennes egen enskilda egendom. Årets prisbasbelopp är 46 500 kr, vilket lägger gränsen på 186 000 kr. Om den efterlevande maken efter bodelningen inte har egen egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp så har denne rätt att få ut resterande summa från den först bortgångnes kvarlåtenskap.


Detta innebär att om ni var gifta och du avled idag (och låt oss för sakens skull säga att ni har ett äktenskapsförord som gör eran respektive egendom enskild) så skulle din fru ha en ovillkorlig rätt till värde upp till 186 000 kr om hennes egen egendom inte räcker till för att fylla den summan. Ditt dödsbo kan alltså "i värsta fall" tvingas överföra 186 000 kr till din efterlevande maka om du skulle gå bort idag.


Basbeloppsregeln går inte att avtala eller testamentera bort, utan det är en skyddsregel som är skapad för att inte helt ekonomiskt blottlägga efterlevande makar vid den förste makens bortgång. Om den efterlevande maken själv efter den första makens bortgång har egendom till ett värde som överstiger fyra basbelopp är alltså inte regeln tillämplig, och man kan här se att den är till för att skydda ekonomiskt svaga makar.


Om din fru vid din eventuella bortgång inte själv har egendom upp till gränsvärdet så finns det ingenting du eller dina arvingar kan göra för att förhindra att hon tar del av viss egendom från din kvarlåtenskap, utan basbeloppsregeln är tvingande. Det finns dock ingenting som hindrar en praktisk lösning istället. Ett exempel är att dina arvingar ekonomiskt löser ut makan istället för att hon ska få värde ur din kvarlåtenskap (om det rör sig om egendom vars värde kvarstår bäst intakt, exempelvis fastigheter eller företag).ÄktenskapsförordÄktenskapsförord bör du dock upprätta om du vill att din egendom ska tillfalla dina arvingar istället för din maka. Om ni inte upprättar äktenskapsförord som delar upp er respektive egendom som enskild så delar ni lika på all er gemensamma egendom vid skilsmässa eller dödsfall.


Om ni däremot skriver ett äktenskapsförord där ni förklarar att var makes egendom ska vara dennes enskilda så behåller ni er respektive egendom vid skilsmässa och även vid bodelning med anledning av den ena makens bortgång (men här måste man, som sagt, ta hänsyn till basbeloppsregeln). Om inte basbeloppsregeln blir tillämplig så ärver alltså dina arvingar hela din kvarlåtenskap direkt, och äktenskapsförordet fungerar i väldigt många fall som den "vattentäta vägg" som du i din text beskriver.


Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen (det finns inga speciella blanketter att hämta för detta eftersom äktenskapsförord kan se ut på väldigt olika sätt), det ska vara underskrivet av båda makarna och det ska också registreras hos Skatteverket. Jag lägger en länk till Skatteverkets hemsida här, där du kan hitta all nödvändig information för detta.Jag hoppas att du känner att du fått ett klargörande svar på din fråga! Om du har några kompletterande frågor kring ditt ärende eller om jag missförstått någonting i din text får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så kan vi lösa det därifrån.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (425)
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn
2020-06-30 Rätten att testamentera arv från make/maka
2020-06-29 Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?
2020-06-11 Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (81741)