Hur ser ersättningen ut vid sjukskrivning?

Om man har varit sjukskriven i snart 8 månader. Vad säger lagen om ersättningen ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i socialförsäkringsbalken (SFB).

Eftersom jag inte har någon närmare information om hur din arbetssituation sett ut innan du blev sjukskriven så kommer mitt svar vara mer allmänt om ersättning på grund av sjukdom. Detta är ett relativt komplicerat ämne men jag kommer att göra mitt bästa för att förklara själva systemet. För en kort sammanfattning hänvisar jag dig till rubriken "Slutsats".

Allmänt om sjukpenning

Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan (SFB 2 kap. 2 § första stycket). Den som arbetar i Sverige är försäkrad för sjukpenning (SFB 6 kap. 6 § tredje punkten). Du har då rätt till sjukpenning om du är drabbad av en sjukdom som sätter ner din arbetsförmåga med minst en fjärdedel (SFB 27 kap. 2 §). När du helt saknar arbetsförmåga får du hel sjukpenning, när arbetsförmågan är nedsatt med minst tre fjärdedelar får du tre fjärdedelars sjukpenning o.s.v. (SFB 27 kap. 45 §).

Bedömning av nedsatt arbetsförmåga

Vid denna bedömning ska det beaktas om du inte kan utföra ditt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som din arbetsgivare tillfälligt erbjuder dig på grund av din sjukdom (SFB 27 kap. 46 §).

Eftersom du varit sjukskriven i ca 240 dagar (räknat med 8 månader med 30 dagar vardera) har du kommit över 180 dagar, då det görs en särskild bedömning. Det ska då även beaktas, om det inte finns särskilda skäl mot det eller i annat fall kan anses oskäligt, om du har en förmåga att du kan försörja dig själv genom arbete som är normalt förekommande få arbetsmarknaden eller om det finns annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig (SFB 27 kap. 48 §). Har du en sådan förmåga har du inte längre rätt till sjukpenning.

Om du skulle vara sjukskriven i mer än 365 dagar ska det alltid beaktas om du har en sådan förmåga som att försörja dig själv som jag beskrivit i stycket ovan, om det inte kan anses oskäligt (SFB 27 kap. 49 §).

Olika nivåer av sjukpenning

Sjukpenning kan lämnas på normalnivån eller fortsättningsnivån (SFB 27 kap. 19 §).

Sjukpenning normalnivån lämnas högst i 364 dagar (SFB 27 kap. 21 §). I dessa dagar räknas de dagar du tidigare fått sjuklön av din arbetsgivare (SFB 27 kap. 22 § andra stycket).

Efter dessa dagar lämnas sjukpenning på fortsättningsnivån (SFB 27 kap. 24 §).

Beräkning av sjukpenning på normalnivån och fortsättningsnivån

Sjukpenningen baseras på den årliga inkomst som du kan antas komma att få för eget arbete (SFB 25 kap. 2 §). I ditt fall kommer det förmodligen bli din tidigare årsinkomst innan du blev sjukskriven, dock till ett maxbelopp av 364 000 kr (SFB 25 kap. 5 § andra stycket).

Sjukpenning på normalnivån är 77,6 % av din årliga inkomst (SFB 28 kap. 7 § 1 p.) och sjukpenningen på fortsättningsnivån är 72,75 % av din årliga inkomst (SFB 28 kap. 7 § 2 p.).

Räknar vi med att du har en årlig inkomst på 100 000 kr kommer alltså normalnivån vara 77 600 kr och sjukpenningen på fortsättningsnivån kommer att vara 72 750 kr.

Sjukpenningen ska enligt huvudregeln kalenderdagsberäknas (SFB 28 kap. 4 §). Detta innebär att summan vi får från antingen normalnivån eller fortsättningsnivån dividerat med 365 dagar (SFB 28 kap. 10 §).

Med en årsinkomst på 100 000 kr är lämnas alltså sjukpenningen på normalnivån med 213 kr per dag och sjukpenning på fortsättningsnivån med 199 kr per dag.

Det är även värt att poängtera att om du är arbetslös lämnas sjukpenningen med högst 543 kr per dag (SFB 28 kap. 11 §).

Slutsats

Ersättningen som du får är alltså sjukpenning och denna är baserad på din tidigare årsinkomst. Eftersom du varit sjukskriven i 8 månader kommer du att få sjukpenning på normalnivån fram till det att du fått sjukpenning i 364 dagar, därefter kommer du att få sjukpenning på fortsättningsnivån. För ett exempel på hur stor summan blir hänvisar jag dig till rubriken "beräkning av sjukpenning på normalnivån och fortsättningsnivån" ovan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo