Hur ser en komplettering av förundersökning ut?

2021-04-13 i Förundersökning
FRÅGA
Jag vill ha exempel på hur en komplettering av en förundersökning skall se ut. Vi kan ta som exempel våldsbrott.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

23:18a RB stadgar att den misstänkte och dennes försvarare har rätt att begära komplettering av förundersökningen.

Frågan om komplettering aktualiseras alltid i samband med slutdelgivningen. Komplettering kan behövas för att anföra det försvaret tycker är nödvändigt för att få till en fullt godtagbar förundersökning. Vad gäller våldsbrott kan det exempelvis handla om att ge in ny information om omständigheterna eller ta reda på förhörsledarens arbetshypotes för att sedan kunna arbeta utefter den, detta för att göra förundersökningen så komplett som möjligt.

En komplettering av förundersökning begärs hos åklagaren.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96356)