Hur ser en giltig accept ut?

2020-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag ansökte den i början av december medlemskap i en sportklubb och fick svar genom mail "Vi har mottagit din ansökan om medlemskap för 2020. Vill du vara med i träning med klubben eller bara bli stödmedlem?" Jag valde att inte svara då jag ångra mig och ville börja i annan klubb. Jag fick sedan en faktura nu i april av den klubben och undra om jag kan bestrida fakturan på något vis.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Din fråga handlar om huruvida det har uppstått ett avtal mellan dig och sportklubben som du är bunden av och därmed måste betala enligt. Avtalsrättens lagregler finns i avtalslagen (AvtL).

Hur uppstår ett avtal?

För att du och sportklubben ska ha kommit överens om ett avtal krävs att ni har utväxlat anbud och accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett typexempel är: "Vill du köpa den här tröjan?" (anbud) och "Ja, det vill jag" (accept). Jag utgår i mitt svar från att sportklubben svarade exakt så som du skrev i din fråga till Lawline.

I ditt fall rör det sig om att sportklubben erbjuder ett medlemskap. Det räknas då som ett utbud. Utbud är ett erbjudande om köp av en vara eller tjänst, riktat till en obestämd krets utan dig specifikt som mottagare. .

Genom att du fyller i ett formulär, skickar ett mail om att du vill gå med eller liknande ger du ett anbud till sportklubben. För att det ska räknas som ett anbud krävs att du preciserar mottagare, vara/tjänst och att du vill ingå avtal. Du är bunden vid ditt anbud tills den s.k. acceptfristen går ut (1 kap 1 § första stycket AvtL). Acceptfristen är den tid som sportklubben måste svara inom. Om tidsrymd inte är utsatt kallas tidsfristen för legal acceptfrist och bedöms då från fall till fall (1 kap § 3 första stycket AvtL). Med tanke på att medlemskapet avser hela år 2020 får det anses skäligt att klubben svarar inom december 2019; jag skulle säga maximalt en vecka efter att du skickade in din ansökan.

Hur ska en accept se ut?

För att avtalet ska komma till stånd krävs att ditt anbud accepteras av sportklubben med en s.k. accept inom acceptfristen. Det måste inte ske med orden "Din ansökan är godkänd", men att sportklubben ger dig ett jakande besked. Jag väljer att dela upp sportklubbens svar på följande sätt:

"Vi har mottagit din ansökan om medlemskap för 2020."En bekräftelse på mottagen ansökan kan inte räknas som en accept."Vill du vara med i träning med klubben eller bara bli stödmedlem?"Frågan är inte en accept. Den får ses som ett steg på vägen till avtal, men det kan inte ensamt tolkas indirekt som en accept. I ditt anbud finns nämligen en särskild viljeförklaring, alltså vad du vill binda dig till avtalsmässigt. I anbudet rörde det sig om ett medlemskap i sportklubben. Klubbens svar har ett annat avtalsinnehåll, nämligen vad för sorts medlem du vill bli. Om det inte fanns möjlighet för dig vid medlemskapsanmälan att läsa på om supportmedlem/tränande medlem och göra ett val, kan svaret inte vara en accept.

Sammanfattning

När du fyllde i anmälan har du alltså gett ett anbud, som sportklubben inte har svarat på. Ditt anbud gick ut ungefär en vecka efter att du hade gjort anmälan i december 2019. Du var bunden av ditt anbud, men det slutade att gälla så fort acceptfristen gick ut. Alltså är du inte längre bunden vid ditt anbud. Eftersom anbudet inte accepterades av sportklubben ingick ni inget avtal.

Sportklubben har inte rätt att fakturera dig

Alltså har sportklubben inte rätt att fakturera dig. Information om hur du kan bestrida fakturan hittar du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97696)