Hur ser arvsfördelningen ut mellan makar samt barn och särkullbarn?

Hej, jag undrar hur arvsfördelningen sker enligt lag mellan make/maka samt barn och särkullbarn. Jag vet att särkullbarn har rätt att få sitt arv direkt, men hur stor del pratar vi om då? Vidare, hur stor del har maken rätt till?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt hittar du i ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer jag ställa upp ett schema för hur arvsfördelningen ser ut med hjälp av en fiktiv familj som består av makarna A och B samt A:s barn A1, B:s barn B1 och A och B:s gemensamma barn AB. B är den som tragiskt nog gått bort i exemplet.

Makes arvsrätt

När en person är gift går makes/makas arvsrätt som huvudregel före barns arvsrätt, ÄB 3 kap 1 §. A kommer att ärva B med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att A kan använda pengarna som hen önskar men hen har inte rätt att testamentera bort pengarna utan de kommer att tillfalla B:s arvingar vid A:s bortgång, ÄB 3 kap 2 §.

Vem ärver vem?

Vilka är då B:s arvingar? Jo, det är B1 och AB, det vill säga B:s biologiska barn som kommer att ärva henom. Som huvudregel delas arvet lika på samtliga arvingar, det vill säga att B1 kommer att få 50 % av B:s arv och AB kommer att få övriga 50 %, ÄB 2 kap 1 §.

Särkullbarnets arvsrätt

När B dör så är B1 ett så kallat särkullbarn. B1 har vid B:s bortgång två alternativ: antingen kan hen låta A ärva B och invänta sitt arv till dess att A går bort ELLER så kan B1 begära ut sin del av arvet direkt, ÄB 3 kap 1 §. AB kommer däremot få invänta sitt arv till dess att även A går bort.

Efterlevande makes minimirätt till arv

Vidare så har A rätt till en minsta summa om fyra prisbasbelopp (år 2019 är denna summa 4 x 46500 kr) efter att B dött. Denna summa inkluderar även all A:s egendom, det vill säga A:s del av bodelningen samt eventuell enskild egendom. Om A:s egendom inte skulle uppnå summan så har A rätt att få ta del av en så stor del av B1:s arv efter B så att A:s totala egendom har ett värde av fyra prisbasbelopp, ÄB 3 kap 1 §.

Sammanfattningsvis:

- Makes arvsrätt går som huvudregel först
- Särkullbarn har möjligheten att avstå och avvakta sitt arv till förmån för den efterlevande maken eller begära ut det direkt
- Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna gått bort
- Arvingar får lika stora andelar av sin förälders arv (oavsett om arvingarna är särkullbarn eller gemensamma barn)
- Den efterlevande maken har alltid rätt till egendom till ett värde av minst totalt fyra prisbasbelopp (inkl. sin del av bodelningen samt enskild egendom)

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning