FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/03/2018

Hur ser arbetsvillkoren ut för minderåriga?

Hej Jag har en fråga. Om ett äldre barn 14-15 år arbetar i sina föräldrars restaurang 4 timmar per dag efter skolan utan lön, är detta ok?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag nämna att barn under 16 år endast får anställas till att utföra lätt arbete. Med sådant arbete menas enkelt kontorsarbete, plocka upp eller märka varor i butik (dock inte stå i kassa), lättare restaurangarbete (t ex brickplockning) eller lättare trädgårdsarbete. De arbetsuppgifter som tilldelas barnet på restaurangen måste därför väljas med omsorg. Arbetet får inte heller inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång (5 kap. 2 § arbetsmiljölagen).

Viktigt att ha i åtanke är att det finns vissa regler kring hur mycket barn mellan 14-15 år får jobba. Under skolveckor får dessa barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per skolvecka. Detta framgår av föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Att arbeta 4 timmar per dag efter varje skoldag är med andra ord för mycket.

Vad gällande lönen finns det inga regler som bestämmer hur mycket lön en arbetstagare har rätt till och därmed finns inte heller någon regel som anger att viss lön måste utgå.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?