Hur sätter man ett dödsbo i konkurs?

2018-12-31 i Konkurs
FRÅGA
Måste man sätta ett dödsbo med skulder i konkurs för att slippa fler kravbrev från inkassobolag.De tyder boupptecningen som visar minus som det i alla fall finns tillgångar kvar.Hur sätter man ett dödsbo i konkurs där Kronofogden genomfört en tillgångsutredning och konstaterat följande:"Utredningen är avslutadGäldenären saknar kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden."Jag som ställer frågan var sambo med personen det gäller.Är inte dödsbodelägare utan försöker enbart hjälpa min döde sambos barn som har vissa funktionshinder. Har ingen fullmakt utan ska något göras får jag kontakta dem och de får skriva under om och när det behövs.Någon måste ju hjälpa dem och jag lovade deras pappa att göra det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet som kan täcka skulderna så kan man ansöka om att dödsboet ska försättas i konkurs (2 kap. 3 § konkurslagen). Eftersom kronofogden har kommit fram till att det inte finns några tillgångar som kan täcka skulderna så verkar det som att det finns anledning att ansöka om konkurs i detta fall.

Antingen ett dödsbo eller en dödsbodelägare kan ansöka om konkursen. När man ansöker ska man skicka med en kopia av bouppteckningen och ett bevis för att den registrerats om så har skett. Om det inte finns någon bouppteckning så ska man bifoga dödsbodelägarnas kontaktuppgifter i form av namn och adress.

Ansökan om konkursen ska skickas in till den tingsrätt som ligger närmast där den avlidne hade sin hemvist. När dödsboet/dödsbodelägarna ansöker om konkurs så behöver man oftast inte bevisa att dödsboet är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder, eftersom tingsrätten godtar dödsboets uppgift om detta.

Om dödsboet försätts i konkurs kommer en konkursförvaltare tilldelas som kommer utreda vilka tillgångar och skulder som finns och sälja egendomen för att sedan använda pengarna till att i första hand betala konkursförvaltaren och i andra hand betala de skulder som finns.

På domstolarnas hemsida kan du läsa mer om hur man gör för att ansöka om konkurs.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98481)