Hur säljer man fastighet när det finns flera ägare och någon vill behålla fastigheten?

2019-07-23 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej.Tre systrar äger gemensamt en jordbruksfastighet som styckats upp i 14 tomter.En syster vill bygga ett hus på en av tomterna. En annan syster vi spara två tomter för framtiden. Övriga 11 tomter skall säljas.Den tredje systern vill ha ut pengar.Hur löser man detta så att alla får sin andel av det totala värdet av de 14 tomterna?Lösningen jag tänker mig är att den tredje systern får ut sitt värde genom en större andel av försäljningen av 11 tomter.De tre tomterna som inte skall säljas har av de tre delägarna värderats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är regleras bland annat i lag om samäganderätt. Det finns även flera tänkbara lösningar på din fråga.

Lag om samäganderätt

Om två eller flera tillsammans äger en fastighet får var och en en lott i egendomen (1 § lag om samäganderätt). Om inget annat framgår får de lika stor lott var (1 § lag om samäganderätt). Detta betyder att de tre systrarna kommer få ⅓ var i detta fall om inget annat är föreskrivet. Huvudregeln är att alla delägares samtycke krävs när man ska förfoga över egendomen (2 § lag om samäganderätt). Det betyder att alla systrar måste vara överens när egendomen exempelvis ska säljas.

Försäljning av fastigheterna

Du beskriver ett förslag på lösning där den av systrarna som vill sälja alla fastigheterna får en större del av försäljningsintäkterna. Den lösning jag ser som allra enklast är att man säljer de elva tomterna och delar intäkterna på tre varav systrarna får ⅓ var. De tre återstående fastigheterna är det enklast om den syster som vill behålla fastigheten köper ut de andra. Systern kommer då få betala ⅔ av marknadspriset varav de två återstående systrarna får ⅓ var. Detta "utköp" kan förslagsvis lösas genom att systrarnas andel av försäljningsintäkterna från de elva tomterna justeras i motsvarande mån.

Alternativa lösningar

Det finns såklart flera olika sätt att lösa situationen på. Det är väldigt svårt för mig att säga vad som blir bäst i detta fallet när jag inte känner systrarna eller vet exakt hur situationen ser ut. Den lösning jag angivit ovan är den jag i allmänhet tycker är bäst.

Telefontid

Du har valt 30 minuters telefonrådgivning. Jag kommer därför ringa upp dig på torsdag 25/7 kl. 09.00. Jag kommer att ringa på dolt nummer. Om tiden inte passar vänligen hör av dig till mig på linn.lindelof@lawline.se

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll