Hur säger man upp ett avtal om hyra av lokal?

Hej, Jag hyr en lokal med ett kontrakt på 3 år. Det har gått snart 2 år och vi har haft problem med värmen precis hela tiden. Hyresvärden vägrar höja värmen ibland har det varit nere på 16 grader. Vi vill ju försöka flytta därifrån och bryta kontraktet det året som är kvar då det inte går att jobba i lokalen. Finns det något sätt att göra detta på? Hyresvärden är väldigt svår att ha och göra med han hotar med stämning så fort det är något.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du som hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtal med reservation för den uppsägningstid som framgår av hyreslagen (12 kap jordabalken). Enligt 12 kap 3 § jordabalken gäller att hyresavtal på bestämd tid som varar längre än 9 månader alltid måste sägas upp för att sluta gälla, men att hyresavtal på bestämd tid som huvudregel upphör vid hyrestidens slut. Enligt 12 kap 4 § gäller att ett hyresavtal som gäller lokal har en uppsägningstid på minst 9 månader, om inte längre uppsägningstid avtalats.

Det här betyder alltså att ni kommer behöva i princip stanna hela avtalstiden trots en uppsägning. Ni kan såklart hitta en ny lokal som ni använder, men ni kommer behöva fortsätta betala hyran för er nuvarande lokal. Det finns dock undantag från uppsägningstiden som ger hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Enligt 12 kap 6 § gäller att om hyresrätten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra i enlighet med 12 kap 11 § jordabalken, har hyresgästen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I och med den problematiska temperaturen i er lokal, kan detta vara något ni kan hävda.

För hjälp med tvist i hyresfrågor ska ni vända er till hyresnämnden. Dessa har hand om alla tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning