Hur säger man upp en hyresgäst som inte betalat hyran i tid?

Vi hyr ut en lägenhet i källaren på vår villa. Nu verkar det mycket tveksamt om den som bor i lägenheten har råd att betala hyran. Den senaste hyresinbetalningen har förfallit och personen säger att den "snart" får pengar.

Vilka åtgärder ska vi vidta för att göra allt rätt? Om personen inte kan betala för sig vill vi så klart avhysa den snarast möjligt och kunna få in en annan hyresgäst.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med 42 § i Jordabalkens 12 kapitel är hyrsrätten förverkad om dröjsmål med att betala hyran överstiger en vecka.

Enligt 6 § upphör hyresavtalet genast att gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig, enligt 8 §.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Jenny ÅngströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning