Hur säger jag upp en nuvarande hyresgäst?

2017-05-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Min kusin vill hyra ett av mina boningshus på gården, hur säger jag upp min nuvarande hyresgäst i detta hus på ett lagligt sätt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om uthyrning av hus eller delar av hus finns i jordabalken (JB) kapitel 12. Du kan se närmre på den lagen här.

Uppsägning av hyresavtal på obestämd tid

Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (3 §). Om hyresförhållandet har varit längre än 3 månader i följd måste uppsägningen vara skriftlig. Det rekommenderas att anledningen för uppsägningen anges och det är viktigt att det tydligt framgår att det rör sig om en uppsägning av avtalet (8 §).

Om ett hyresavtal för en bostad kan det sägas upp för att gälla vis månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (4 §). Om en bostad hyrs ut på obestämd tid och sägs upp exempelvis 15 juni, så kommer avtalet upphöra 30 september samma år. Detta gäller bara om inte en längre uppsägningstid har angetts i avtalet. Om en längre uppsägningstid har avtalats gäller den.

Uppsägning av hyra på bestämd tid

Ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid upphör att gälla av sig själva utan uppsägning om inte något annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat längre än 9 månader i följd måste det dock sägas upp för att upphöra (3 §). Ett hyresavtal på bestämd tid övergår till ett avtal på obestämd tid om avtalet saknar bestämmelser om verkan av att uppsägning uteblir och det inte sägs upp till hyrestidens utgång.

Ett hyresavtal för bestämd tid ska sägas upp för att upphöra senast en dag i förväg om hyrestiden är max 2 veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är mellan 2 veckor och 3 månader och slutligen 3 månader i förväg om hyrestiden är 3 månader eller längre (4 §). Har längre uppsägningstid avtalas gäller den tiden.

Detta betyder att om ett hyresförhållande sträcker sig längre än 9 månader i följd måste det sägas upp med en uppsägningstid på 3 månader. Om ett hyresavtal sträcker sig över en kortare tid och det sammanlagda hyresförhållandet är mindre än 9 månader ska avtalet gälla tiden ut men för att undvika att det blir förlängt på obestämd tid ska man säga upp det 1 dag, 1 vecka eller 3 månader innan avtalets utgångsdatum beroende på hur lång tid avtalet gäller.

Precis som för avtal som gäller på obestämd tid, så ska avtal på bestämd tid sägas upp genom ett tydligt meddelande som ska vara skriftligt om det sammanlagda hyresförhållandet har varat under mer än 3 månader.

Sammanfattning

Hur du ska göra i det här fallet beror alltså på hur ditt och din hyresgästs avtal ser ut. Har ni avtalat om längre uppsägningstid och andra villkor angående uppsägning än vad som anges i lagen ska du följa avtalet. Om ert avtal sträcker sig på obestämd tid kan du säga upp avtalet att gälla vid månadsskiftet 3 månader efter uppsägningen. Gäller det på bestämd tid ska det gälla tiden ut och huruvida du behöver säga upp det för att upphöra eller inte beror på hur ert avtal ser ut. Har hyresförhållandet varat mer än 9 månader måste du säga upp det för att det inte ska anses förlängt på obestämd tid. Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal beror på hur lång tid avtalet gäller och om ni har avtalat om längre uppsägningstid. Tänk på att uppsägningen ska ske skriftligen om hyresförhållandet sammanlagt har varat mer än 3 månader!

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94335)