Hur regleras utbetalning av anställdas uppsägningslöner vid en konkurs?

Hej! Konkursboet har begärt att jag arbetar under resterande del av uppsägningstiden. Den första månaden täcks ju av lönegarantin, sedan ska lönen utbetalas från konkursboet. Är det då mitt anställningsavtal som gäller? Kan jag kräva att lönen betalas ut den 25:e, enligt avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Vem betalar anställdas löner i ett konkursbo? 

Precis som du nämner är det staten som står för de anställdas löner om arbetsgivaren gått i konkurs (1§ Lönegarantilag). Staten står dels för anställdas löner, men även för uppsägningslöner (7§ Lönegarantilag + 12§ Förmånsrättslag). Det är Länsstyrelsen som betalar ut garantilönen. Länsstyrelsen betalar ut uppsägningslön för den uppsägningstid som du har enligt 11§ Lagen om anställningsskydd (LAS). Hur många månaders uppsägningstid du har beror på anställningens längd. 


Gäller ens ursprungliga anställningsavtal i konkursen?

Det som händer när ett företag går i konkurs är att en ny juridisk person skapas, det vill säga konkursboet. Konkursförvaltaren har i uppdrag att avveckla konkursboet och vidta åtgärder så att avvecklingen kan ske snabbt och förmånligt för alla borgenärer som bevakar sin rätt i konkursen (7 kap. 8§ Konkurslag). När en anställning sägs upp och uppsägningstid löper efter det att företaget gått i konkurs, så träder konkursboet in i företagets ställe. Detta innebär att de tar över företagets position och det betyder också att ens ursprungliga anställningsavtal fortfarande gäller tills dess att uppsägningstiden löper ut. De anställningsvillkor man har, exempelvis när löner ska betalas ut, är alltså fortfarande gällande. Samma krav som du kan ställa på din arbetsgivare med hänvisning till anställningsavtalet, kan du också ställa på konkursboet.


När sker utbetalningen av garantilönen och hur länge ersätter Länsstyrelsen lönerna?

På Länsstyrelsens hemsida framgår det emellertid att utbetalning sker först när konkursförvaltaren tagit beslut om hur mycket pengar man ska få. Det framgår att Länsstyrelsens ambition är att betalning sker inom tio arbetsdagar från beslutet. Länsstyrelsen betalar som mest ut en lönegaranti på totalt fyra prisbasbelopp, vilket år 2022 motsvarar 193 200 kr. Lönegarantin kan alltså sträcka sig mycket längre än en månad beroende på vilken lön man har. Detta skyddar arbetstagare i konkursen, eftersom det inte alltid med säkerhet går att säkerställa att ett konkursbo har tillräckligt med likvida medel för att betala ut löner och uppsägningslöner till sina anställda. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo