Hur regleras smittsjukdomar och isolering?

Hej! Jag undrar kring de lagar som reglerar att människor låses in nu pga Corona viruset, vilka lagar aktualiseras när de bestämmer att de ska låsa in/isolera ett flertal personer osv? Och hur funkar det då flera olika länder har olika lagar mest troligt som reglerar detta på olika sätt när det är en smitta som är farlig för liv och hälsa?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

I Sverige regleras olika smittsjukdomar och åtgärder att vidta för att förhindra spridning i smittskyddslagen (1 kap. 2 § smittskyddslagen).

Isolera personer

Möjligheten att isolera personer finns, men får enbart nyttjas om det finns en påtaglig risk för att andra människor smittas (5 kap. 1 § smittskyddslagen). Övriga förutsättningar för att den som bär på en allmänfarlig sjukdom ska få isoleras är om det av omständigheterna klart framgår att den enskilde inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt minska risken för smittspridning, eller det finns grundad anledning anta att den enskilde inte följer de förhållningsregler som har beslutats (5 kap. 1 § smittskyddslagen). Smittskyddsläkaren kan även fatta ett beslut om tillfällig isolering om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för omedelbar risk att smittas (5 kap. 3 § smittskyddslagen).

Utöver isolering får även smittskyddsläkaren besluta om att den som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen ska hållas i karantän i en byggnad, i en viss del av byggnaden eller inom ett visst område (3 kap. 9 § smittskyddslagen). Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får dessutom Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska vara avspärrat (3 kap. 10 § smittskyddslagen).

Andra länders lagar

Precis som du skriver kan olika länder ha olika befogenheter, både mer eller mindre omfattande än Sveriges, vad gäller isolering m.m. då en person bär på en allmänfarlig sjukdom. Generellt sätt har dock många länder någon form av reglering som ger dem möjlighet att isolera människor/sätta dem i karantän då sådana här situationer uppstår.

Sammanfattning

I svensk lag finns stöd för att isolera människor. Man måste dock ha i baktanke att detta kostar en hel del pengar och även i praktiken kan medföra svårigheter. Historiskt sett har det varit svårt att isolera ett geografiskt område för att förhindra smittspridning, men lättare att isolera en byggnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”