Hur regleras sedvanerätt?

2018-10-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad säger lagen om sedvanerätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du hur lagtext förhåller sig till sedvänja, alltså de handlingsmönster som är accepterade som det normala inom t ex en bransch.

Vad är sedvanerätt?
Sedvanerätt, är så kallad "oskriven" rätt, som ej är reglerad i lagtext, men som uppstår genom sedvänja och rättspraxis hos domstolar och myndigheter. Detta sker genom att till exempel HD väljer att döma på ett visst sätt i ett domstolsärende, och alla snarlika mål kommer därefter att dömas på liknande vis. Sedvanerätt är rättsligt bindande regler, som dock inte är fastställda i lag, utan istället baserade på tidigare domstolsavgöranden. Man kan säga att en viss norm fixeras som rättsnorm, och då blir gällande rätt. Sedvanerätt kan även uppstå genom bruk och sedvänjor. På så vis blir dessa oskrivna lagar gällande rätt då de erkänns som praxis genom domstolsavgörande. Det finns i regel då inte heller någon tidigare reglering för den specifika situationen inom den branschen som är i fokus. Sedvanerätten kan då definieras som oskrivna regler som är bindande då de anses vara både praktiska och moraliskt riktiga.

Sammanfattningsvis
Sedvanerätt kan vara rättsligt bindande, då det uppstår genom praxis i domstolsavgörande och det inte finns några tidigare regleringar för den specifika situationen. De kan på så vis få samma effekt som en faktiskt lag, men det kräver ofta att ett visst sätt att hantera situationer skett under en lång tid, samt att det är branschpraxis i den aktuella situationen.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2019-03-21 Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?
2019-03-20 Måste ett testamente bevittnas för att vara giltigt? Kan en person bli dömd efter att ha blivit friad?
2019-03-08 När får en hovrättsdom laga kraft?
2019-02-28 Beslag dator

Alla besvarade frågor (66956)