Hur registrerar jag ett äktenskapsförord i Norge?

FRÅGA
Hej, jag är svensk och har flyttat till norge. Jag vill upprätta ett äktenskapsförord då min man ska starta företag här i norge och vi vill separera pengarna så dem står på mig. Jag kommer ha pengarna på ett norskt bankkonto. Hur fungerar det i och med att jag inte är från norge? Ska jag skicka in till tingsrätten hemma i stockholm eller här i norge? Jag är medlem i svenska kyrkan om det har något med det att göra?Tack på förhand!!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mellan bland andra Sverige och Norge finns en konvention som rör äktenskap och andra rättsförhållanden. Som ett resultat av denna konvention har i Sverige införts Förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

Enligt i ovan nämnda förordning är ett äktenskapsförord giltigt till formen om det, när det ingicks, uppfyllde kraven i lagen i en fördragsslutande stat där makarna eller en av dem var medborgare. Detta innebär att om du och din man upprättar ett äktenskapsförord som är giltigt enligt svensk lag så är det äktenskapsförordet giltigt även i Norge.

De svenska reglerna för äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ 2 och 3 punkterna. Här framgår att ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknas av både dig och din make samt registreras hos Skatteverket. Det är med andra ord inte hos tingsrätten som äktenskapsförordet ska registreras. Som du redan verkar vara medveten om är det mycket viktigt att äktenskapsförordet verkligen registreras hos Skatteverket, annars är det inte giltigt.

Som svar på din fråga skulle jag alltså rekommendera att du vänder dig till svenska Skatteverket för att registrera erat äktenskapsförord. Enligt mina efterforskningar borde det räcka för att erat äktenskapsförord ska anses vara giltigt även i Norge. För säkerhets skull kan det dock vara bra om du rådfrågar det svenska Skatteverket i samband med att du registrera erat äktenskapsförord om ni behöver vidta några fler åtgärder.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor angående erat äktenskapsförord är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1267)
2021-09-22 När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?

Alla besvarade frågor (95949)