Hur redogör man betydelsen av den unges respektive hens vårdnadshavares samtycke till frivillig vård vid prövning av tvångsvård enligt LVU?

Hur redogör man betydelsen av den unges respektive hens vårdnadshavares samtycke till frivillig vård vid prövning av tvångsvård enligt LVU?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid frågor om vård är att frivillig vård alltid ska ges om samtycke finns. Samtycket får alltså i många fall avgörande betydelse och ska alltid vara en del av bedömningen om vårdform.

När prövning om tvångsvård görs av domstolen ska de beakta om samtycke finns som jag nämner ovan men de ska även lägga vikt vid om behövlig vård kan ges på frivillig väg. Bedömer de att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg kan tvångsvård ges trots att samtycke finns till frivillig vård, 1§ 2 stycket och 3 stycket LVU.

Jag hoppas att detta ger dig vägledning i din fråga, om inte kan du ställa en ny fråga här eller kontakta en av våra jurister här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”