Hur räknas uppsägningstiden för en hyresrätt?

Hej,

Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand och har en situation med min hyresgäst om uppsägningstiden. I avtalet skrev vi in under särskilda bestämmelser att "Avtalet kan sägas up av bägge parter när som helst under uthyrningstiden. Då gäller en månadsuppsägningstid". Hyresgästen sa upp bostaden skriftligt den 5:e juli.

Jag menar att hyreslagen säger att uppsägningstid alltid räknas i hela månader och att det således är 31:a augusti som gäller som utflyttningsdag, medan hyresgästen menar att den var uppsagd till den 5:e augusti enligt klausulen. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av jordabalken (förkortas JB).

Precis som du säger räknas uppsägningstiden i hela månader, det står dels i den s.k. hyreslagen (12 kap. 4 § JB). Hyreslagen föreskriver som utgångspunkt en uppsägningstid på tre månader, men det är fullt tillåtet att avtala om en kortare uppsägningstid vilket du och din hyresgäst gjort. Alldeles oavsett om man har avtalat om en kortare uppsägningstid eller inte så räknas uppsägningstiden i hela månader, som du säger själv. I ditt fall innebär det alltså att uppsägningstiden är slut den 31 augusti och inte den 5 augusti. Klausulen säger inget annat utan min tolkning är att den snarare bekräftar att ni avtalat om en månads uppsägningstid medan beräkningen följer det som föreskrivs i lag och sedvänja.

Jag vill dock bara anmärka på att du i din fråga beskriver att du i andrahand hyr ut din bostadsrätt och om du inte gör detta som i en näringsverksamhet så gäller en särskild lag före den s.k. hyreslagen. Den lagen heter lag om uthyrning av egen bostad och innehåller vissa specialbestämmelser för just situationen att man hyr ut sin egen bostad. Enligt lagen har hyresgästen en månads uppsägningstid istället för tre månader (vilket ni själva avtalat om redan) men oavsett så räknas uppsägningstiden i hela månader (3 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning