Hur räknas LAS-dagarna i en timanställning?

2020-08-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hur räknas LAS-dagarna i en timanställning egentligen? Jag förstår inte begreppet 2 år av en 5års period. Ska det vara ett antal totala dagars arbetspass? En enkel, idiotförklarad förklaring uppskattas!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst; att "inlasas" innebär att en arbetstagares timanställning övergår till en tillsvidareanställning (sk "fastanställning" som många kallar det). Det förutsätter att den timanställda varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod (5a § första stycket första punkten LAS).

Hur räknas LAS-dagarna vid en timanställning? En timanställning kan kallas för en "intermittent anställning". Varje gång du arbetar anses du inneha en allmän visstidsanställning som upphör att gälla vid varje arbetsdags slut. När du kommer till arbetsplatsen får du en visstidsanställning och när du går hem för dagen upphör densamma (5 § första punkten LAS). Det är alltså varje separat arbetstillfälle som räknas ihop och inte dagarna däremellan.

Exempel: Så om du har jobbat två dagar i veckan under fem veckor så har du inte varit timanställd i fem veckor utan i tio dagar (2 dagar x 5 v). Det är först när dessa arbetsdagar uppgår sammanlagd till två år som du har rätt att inlasas, förutsatt att dessa dagar är under en och samma femårsperiod.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Ifall du är fackligt ansluten kan säkert dem också svara på dina frågor och bistå dig med hjälp angående din anställning. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (766)
2021-04-19 Vilka rättigheter har den timanställde till timmar under uppsägningstiden?
2021-04-16 Vad gäller vid en provanställning och när tar en sådan slut?
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?

Alla besvarade frågor (91415)