Hur räknas förskott på arv när förskottet är större än vad som finns kvar i kvarlåtenskapen?

2019-03-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är 5st barn som nu ska ärva våran mor som nyss gått bort. Våran far gick bort för många år sen. Ett barn fick för några år sen köpa våran mors fastighet till ett lägre pris än marknadsvärde. Det finns ett testamente som som säger att denne ej skall ärva något då den fick erhålla fastigheten till ett lägre pris än marknadsvärdet. Hen vill kräva sin laglott. Men skall det värdet hen redan ärvt räknas minus sin laglott? Värdet hen fick ärva i förskott är mycket högre än det arv som ev. blir nu. Har vi övriga barn rätt till del i förskottsarvet då den summan var mycket högre än vad som finns i kvarlåtenskapen nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allt som en arvlåtare givit under sin livstid till en bröstarvinge räknas som utgångspunkt som ett förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Frågan är nu hur din och dina syskons arvslotter beräknas. Se detta lawlinesvar om avräkning av förskott. Du skriver att ditt syskon som fått förskottet vill kräva sin laglott. Observera att hen bara har rätt till sin laglott, vilket är halva arvslotten, om er mor skrivit ett testamente om detta (7 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken). Annars gäller att alla syskon har rätt till sin arvslott, vilket är 1/5 av er mors kvarlåtenskap.

Förskott på arv beräknas enligt 6 kap. 5 § ärvdabalken. När förskottet är större än arvslotten, dvs. inte kan avräknas från arvslotten måste man öka kvarlåtenskapen med sådan stor del som kan avräknas från arvslotten. Detta belopp är okänt, men det är lika stort som den blivande arvslotten, vilken också är okänd.

Beräkning sker enligt:

arvslott = (kvarlåtenskap + förskott) / (antalet arvingar) men då förskottet inte till fullo kan avräknas från arvslotten måste man till kvarlåtenskapen lägga till a (dvs. den del som kan avräknas från arvslotten). "a" är detsamma som arvslott.

Förskottstagaren erhåller: a-a

Övriga arvingar erhåller: a

a = (Kvarlåtenskap + a) / (antalet arvingar, dvs. 5)

5a = kvarlåtenskapen + a

5a – a = kvarlåtenskapen, dvs. 4a = kvarlåtenskapen

a = (kvarlåtenskapen) / 4

Har vi övriga barn rätt till del i förskottsarvet då den summan var mycket högre än vad som finns i kvarlåtenskapen nu? Nej, övriga arvingar har inte rätt till någon del i förskottet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1008)
2019-07-16 Arvsavstående förskott på arv?
2019-07-16 Särkullbarns laglottsanspråk och förskott på arv
2019-07-10 Vad gäller vid fastighetsförsäljning till bröstarvinge?
2019-07-08 Avräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (71168)